Kâinat Sâniinin ezelî kelamı ve kâinat kitabının tercumanı
olarak Kur’an, insanın şu kainatta varoluş amacını şöyle özetler: Rabbini
tanıma. Bu tanımanın düğüm noktasını ise "esma-i hüsna" oluşturur. Yani kâinatı
sanatla yaratan Sâni-i Zülcelâlin güzel isimleri. Kur’an, birçok kez, "Bütün
güzel isimler O’nundur" diyerek tanıtır Rabbimizi.

Burada manidar bir husus "isim"le kalınmaması, o "isimler"in
"güzel" oluşuna özellikle atıfta bulunmasıdır.

Buradan çıkarılacak birçok dersten biri, doğrudan bu sayımızın
kapak konusuna bakıyor. Rabbimizi "güzel isimleri" ile tanımanın yolu, işin
"güzel"liğini dışlayan kuru ve soğuk rasyonalizmden değil; iç dünyamızı o
"güzel"liğe açan bir zenginlikten geçiyor. San’at, işte bu noktada, her mü’minin
önünde, hiçbir mü’minin elinin tersiyle itemeyeceği, bilekis itmemesi gereken
bir imkân olarak duruyor.

Nitekim, Kur’an’dan ve Resul-i Ekrem’den alınan "esma-i hüsna"
derslerinin meyvesi olan Risale-i Nur’a giden yolun ilk basamağı bu açıdan
manidar bir konum arzeder. İleriki yıllarda, Bediüzzaman’ın bir "tefsir önsözü"
olduğunu belirttiği Muhakemat’ın iki "unsur"undan biri, doğrudan sanatla
ilgilidir: "Unsuru’l Belâğat."

Daha yolun başında "Unsuru’l Belağat" ile "Unsuru’l Akide"yi
çalışan bir müellifin hayat çizgisi eşsiz bir Mesnevi’ye ve oradan Risale-i
Nur’a ulaşmışsa, buradan hepimizin alacağı önemli dersler var demektir.

Köprü’nün "İslam ve San’at"ı konu alan bu sayısının, bu bakımdan
önemli çağrışımlara vesile olacağı ümidindeyiz. Bu sayıya katkıda bulunan
değerli kalemlerin önemli bir bölümünün Risale-i Nur’dan beslenen ve bilhassa
"san’at"la ilgili olan kişiler olması ise, bu sayıya ayrı bir boyut
kazandırıyor.

Dergide yer alan yazılar incelendiğinde, bu konunun aslında "geç
bile kalınmış" olan, çok farklı açılardan çalışılmayı bekleyen bir konu olduğu
görülecektir.

Elinizdeki sayının bir yanda  "hüsn, cemal, kemal,
muhabbet" gibi hakikatlerin daha bir yoğunlukla çalışılmasına; öte yanda
Risale-i Nur’un ortaya koyduğu san’at ve belâğattan hareketle deyim yerindeyse
bir "Risale-i Nur estetiği"nin teşekkülünde önemli bir basamak teşkil etmesi
dileğiyle…