055. Sayı | Yaz 1996 | İslam ve Sanat

 
 • Bir Ayrıntıyı Yorumlama Denemesi

  "beauty consists of unity in variety" Bir not: Burada söylenenler ayrıntı üzerine yapılan bazı genellemelerdir; her ayrıntının kendi ayrı’sı olduğu düşünülürse sadece temayülden bahseder, meyilse her zaman olacağın tam kendisi […]

   
 •  
 • Sanat ve Evren

  Evren, sanat için vazgeçilmez bir esin kaynağıdır. Uzayın o sonsuz, sessiz boşluğu ve dünya, sanat ve bilimin inceleme araştırma alanıdır. Madde, evrenin sonsuz boşluğunda kendine en uygun yeri tutar. Kütlesi […]

   
 •  
 • İslam ve Batı Kültüründe Şeytanın Farklı Konumları – I

  Şeytan (daemon) ya da daha genel olarak konuşmak gerekirse "kötülük" (evil), düşünce tarihinde şahit olunan en ilginç konulardan birisidir. Aşağı yukarı bütün dinlerde de önemli bir yer işgal eden bu […]

   
 •  
 • Trajik ve Taklit Üzerine

  Dramatik’i olmaksızın bir sanat olamayacağı evrensel olmayan bir düşüncedir. Bizim kültürümüzün kodlarına da uymaz. Bu yüzden Tanzimattan bu yana ait olduğu toplumdan dram çıkarmaya çalışanlar hayatın içinde bulamadıkları dramı muhayyilelerinde […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Roman ve Şiir Düşüncesi

  Diğer sanat türleri gibi "roman"da dışarıdan bir müdaheleyi veya empozeyi kabul etmez. O, üretici ferdî kabiliyetlerin ve sabırlı çalışmaların ortak bir ürünüdür. Ancak, gerek teorisi gerekse uygulamadaki örnekleri etrafında yapılan […]

   
 •  
 • San’atın İtikâdî Boyutları

  Arapça’da bir şeyi meydana koymak, iş yapmak, amel etmek, oluşturmak anlarındaki sun’u kökünden gelen san’at1 Türkçe’de insanların zeka ve tecrübe ile kazandıkları bilgi ve maharet sayesinde yaptıkları iş manâsındadır.2 Bir […]

   
 •  
 • "Sanat İnsanla Allah Arasında Bir Gizdir"

  Şehirleri Süsleyen Yolcu’yla başlamak istiyorum: "Hiçbir kuşun uçmadığı yükseklerden, hiçbir ayağın yolunu şaşırıp inmediği yüksekliklerden" geliğinizi düşündünüz mü hiç? Aman Allah’ım! Bir nefis fırtınasına sürüklenmek istendiğimi görüyorum. Kaderimizin eseri olduğumuzu […]

   
 •  
 • İslam ve Batı Felsefesinin Sanata Etkisinin Teorik Çerçevesine İlişkin Bir Tartışma

  Bilindiği gibi dış aleme yansıyan her eylem temelinde düşünsel bir kök ve birikim taşır. Düşüncelerin birikerek eyleme dönüştüğü tezinin İslamî literatürde destekçileri ve savunucuları olduğu gibi, Batı medeniyetinin yetiştirdiği düşünürlerde […]

   
 •  
 • Kâinat Rahlesinde Bir Gezinti

   
 • Mesut Bir Sağanağa Kaçmak!..

   
 • Milliyetçiliğin Psikososyal Analizi

   
 • İslam ve Sanat