055. Sayı | Yaz 1996 | İslam ve Sanat

 
 • Mesut Bir Sağanağa Kaçmak!..

  Sanattan söz eden bir yazı öncelikle bir tanım getirmek sorunu ile karşı karşıyadır. Oysa "sanat eseri" olarak kabul edilen "ürünlerin" çokluğu karşısında eskilerin deyimi ile "etrafını câmi ağyârını mani" bir […]

   
 •  
 • Milliyetçiliğin Psikososyal Analizi

  Bazı kavramlar yaşantımızın seyri içinde zihnimiz de kendilerine bir yer hazırlarlar ve fıtrî gelişim içinde nasıl oluştukları konusu pek bizi ilgilendirmez. Bu tip kavramların iç alemimizde oluşturduğu manaları çoğu zaman […]

   
 •  
 • İslam ve Sanat

  Kâinat Sâniinin ezelî kelamı ve kâinat kitabının tercumanı olarak Kur’an, insanın şu kainatta varoluş amacını şöyle özetler: Rabbini tanıma. Bu tanımanın düğüm noktasını ise "esma-i hüsna" oluşturur. Yani kâinatı sanatla […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Sanat

  Şöhret; insanın malı olmayanı da insana mal eder. Şöyle ki: Beşerin seciyelerindendir, garip veya kıymettar bir şeyi; asîlzâde göstermek için o kıymettar şeylerin cinsiyle müştehir olan zata nispet ve isnad […]

   
 •  
 • Sanat, İlim ve Din

  Makinada bir düzen, melodide de bir düzen vardır; ama onlar hiç bir zaman birbirine irca edilemez. Birincisi tabiat, mantık, matematikle uyum halinde bulunan kısım ve münasebetlerin mekân ve nicelik itibarıyla […]

   
 •  
 • Tabiat, Sanat ve Tevhit

  Sanat, yaratılanı Yaratan’a nispet ettirebilmenin soyut bir çabasıdır. İslâm’ın tefekkür ufkunda var olan şekliyle eserden müessire doğru yelken açmaktır. Dolayısıyla bizi yaratana götüren etik unsurunun estetike edilmiş halidir diyebiliriz. Tanımları […]

   
 •  
 • Risale-i Nur Estetiği ve Soyut Sanat Zorunluluğu

  Yaşamda gerçekleşen bir takım vakıaları ve tabiatta ki faaliyetleri, sanat eserine aksettirme çabası, insanı, diğer varlıklardan ayıran bir başka özelliktir. Bu aksettirme çabası, bir tür zorunluluk olarak da görülebilir. Çünkü; […]

   
 •  
 • Özgürlük, Sanat ve Aydınlarımız

  Eğitim ve öğretimde; öğrencilerimizin üniversite tahsiline kadar (lisans eğitimi), sanat geniş bir tartışmayla verilmez. İtiraf etmeliyim ki, sanat konusunda: "Sanat toplum için midir? Sanat sanat için midir?" klasik sorusu dışında […]

   
 •  
 • Bir Ayrıntıyı Yorumlama Denemesi

   
 • Sanat ve Evren

   
 • İslam ve Batı Kültüründe Şeytanın Farklı Konumları – I

   
 • Trajik ve Taklit Üzerine