055. Sayı | Yaz 1996 | İslam ve Sanat

 
 • Trajik ve Taklit Üzerine

  Dramatik’i olmaksızın bir sanat olamayacağı evrensel olmayan bir düşüncedir. Bizim kültürümüzün kodlarına da uymaz. Bu yüzden Tanzimattan bu yana ait olduğu toplumdan dram çıkarmaya çalışanlar hayatın içinde bulamadıkları dramı muhayyilelerinde […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Roman ve Şiir Düşüncesi

  Diğer sanat türleri gibi "roman"da dışarıdan bir müdaheleyi veya empozeyi kabul etmez. O, üretici ferdî kabiliyetlerin ve sabırlı çalışmaların ortak bir ürünüdür. Ancak, gerek teorisi gerekse uygulamadaki örnekleri etrafında yapılan […]

   
 •  
 • San’atın İtikâdî Boyutları

  Arapça’da bir şeyi meydana koymak, iş yapmak, amel etmek, oluşturmak anlarındaki sun’u kökünden gelen san’at1 Türkçe’de insanların zeka ve tecrübe ile kazandıkları bilgi ve maharet sayesinde yaptıkları iş manâsındadır.2 Bir […]

   
 •  
 • "Sanat İnsanla Allah Arasında Bir Gizdir"

  Şehirleri Süsleyen Yolcu’yla başlamak istiyorum: "Hiçbir kuşun uçmadığı yükseklerden, hiçbir ayağın yolunu şaşırıp inmediği yüksekliklerden" geliğinizi düşündünüz mü hiç? Aman Allah’ım! Bir nefis fırtınasına sürüklenmek istendiğimi görüyorum. Kaderimizin eseri olduğumuzu […]

   
 •  
 • İslam ve Batı Felsefesinin Sanata Etkisinin Teorik Çerçevesine İlişkin Bir Tartışma

  Bilindiği gibi dış aleme yansıyan her eylem temelinde düşünsel bir kök ve birikim taşır. Düşüncelerin birikerek eyleme dönüştüğü tezinin İslamî literatürde destekçileri ve savunucuları olduğu gibi, Batı medeniyetinin yetiştirdiği düşünürlerde […]

   
 •  
 • Kâinat Rahlesinde Bir Gezinti

  Hakikati aramak ve ifadelendirmek için yola koyulan sanatçı, Allah’ın nurunun gölgesi olan varlık aleminin ortasında ışıyan sanatının gerçek manada mevcut olmadığını, yalnızca bir ayna olduğunu ayrımsadığı oranda sonsuza doğru atılım […]

   
 •  
 • Mesut Bir Sağanağa Kaçmak!..

  Sanattan söz eden bir yazı öncelikle bir tanım getirmek sorunu ile karşı karşıyadır. Oysa "sanat eseri" olarak kabul edilen "ürünlerin" çokluğu karşısında eskilerin deyimi ile "etrafını câmi ağyârını mani" bir […]

   
 •  
 • Milliyetçiliğin Psikososyal Analizi

  Bazı kavramlar yaşantımızın seyri içinde zihnimiz de kendilerine bir yer hazırlarlar ve fıtrî gelişim içinde nasıl oluştukları konusu pek bizi ilgilendirmez. Bu tip kavramların iç alemimizde oluşturduğu manaları çoğu zaman […]

   
 •  
 • İslam ve Sanat

   
 • Risale-i Nur’da Sanat

   
 • Sanat, İlim ve Din

   
 • Tabiat, Sanat ve Tevhit