Neşir hayatında ayrı bir yere sahip olan Köprü, kısa bir aradan
sonra okuyucularıyla yeniden buluşuyor.

Daha önce aylık olarak yayınlanan Köprü, bundan böyle üç aylık.
Değişen teknik ve muhteva ile yepyeni bir dergi, yepyeni bir Köprü ile
karşınızdayız.

Türkiye, gündemi sık sık değişen ender ülkelerden biri. Bir şeye
tam sevinecekken, sevincimizin orta yerine acılar, gözyaşları dökülüyor..
Kısacası sevincimiz de, acımız da öyle pek uzun sürmüyor. Kıyamete kadar da bu
med-cezir sürecek. Zaten yeknesak bir hayat da"bir faaliyet ve hareket" olarak
tarif edilen hayata ne kadar yakışır?

Şunu unutmamak gerekir ki her şey, "medya"nın yazıp söylediği
gibi iç karartıcı değil. Dünyada, özellikle Türkiye’de güzel gelişmeler
yaşanıyor. Daha düne kadar birilerinin adını ağzına aldı diye kollara kelepçe
vurulup zindanlara tıkılmıyor insanlar. İnsanımız bazı şeyleri telâffuz
edebiliyor artık.

Köprü, bundan böyle, son günlerde isminden sıkça bahsedlen 
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve Kur’an’dan, asrın ihtiyacına uygun tefsir
ederek te’lif ettiği Risale-i Nur’lardan söz edecek. Bugün içeride ve dışarıda
Bediüzzaman merakı artarak devam ediyor. Bediüzzaman adına araştırmalar,
röportajlar, kitaplar, dergi özel sayıları, radyo ve televizyonda tanıtım
programları birbirini kovalıyor.

İftiralarla, suçlamalarla kaybedecek günümüz yok. Artık bilen
konuşacak. Doğruları ortaya koyma yolunda da eli kalem tutan herkese
sesleniyoruz: Gelin, tertemiz yarınlarda sizin de payınız olsun!…

Bu duygularla yeniden merhaba!