046. Sayı | Bahar 1994 | Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Doğu ve Güneydoğu Hadiselerinin Gerçek Reçetesi

Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Doğu ve Güneydoğu Hadiselerinin Gerçek Reçetesi

 
 • Ayetü’l-Kübrâ

  Mühim Bir İhtar ve Bir İfade-i Meram Bu ehemmiyetli risalenin, herkes her bir meselesini anlamaz. Fakat hissesiz de kalmaz. Büyük bir bahçeye giren bir kimsenin, o bahçenin bütün meyvelerine elleri […]

   
 •  
 • Istanbul Before Freedom

  The Author of the Risale-i Nur: Bediüzzaman Said Nursî Foreword In November, 1907, Bediuzzaman set off a second time for Istanbul with the intention of obtaining official support and backing […]

   
 •  
 • An Important Warning and Statement of Purpose

  The Seventh Ray from Risale-i Nur Collection The Suprame Sign Not everyone will be able to understand all the matters discussed in this most significant treatise, but equally nobody will […]

   
 •  
 • EINE WICHTIGE WARNUNG UND ZWECK DER ABHANDLUNG

  DAS OBERSTE ZEICHEN Nicht jedermann wird fähig sein, all die Themen zu verstehen, die in diesem höchst bedeutsamen Buch diskutiert werden, aber gleicherweise wird niemand teilnahmlos bleiben. Wenn jemand einen […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’ın Tesbitleri Işığında Doğu ve Güneydoğu Hadiselerinin Gerçek Reçetesi

  I – Alem-İ İslâmı İlgilendiren Müessif Hadiseler Ve Çözüm İçin Teklif Edilen Beyhûde Görüşler Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde vuku’ bulan ve hem İslâma ve hem de Müslüman Türklere ezelden düşman […]

   
 •  
 • Yeniden Merhaba!..

  Neşir hayatında ayrı bir yere sahip olan Köprü, kısa bir aradan sonra okuyucularıyla yeniden buluşuyor. Daha önce aylık olarak yayınlanan Köprü, bundan böyle üç aylık. Değişen teknik ve muhteva ile […]

   
 •  
 • Meşihattan Diyanete

  Diyanet İşleri Başkanlığının özellikle son yıllarda gözle görülür bir hareketlilik ve canlılık içine girdiği gözleniyor. Bu canlılığın son işaretlerinden biri,1-5 Kasım 1993 tarihlerinde toplanan Din Şurası oldu. Şûrâ sonuç bildirisinde […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’un Metod ve Gayesi

  BİRİNCİ BÖLÜM Risale-i Nur’un meslek ve meşrebi Bir fikir hareketi ya da bir düşünce sistemi incelenirken, evvelâ incelemeye esas olabilecek bazı temel kriterler ortaya koymak ve bu kriterler çerçevesinde sistemi […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Fen Kavramı Üzerine Bir Deneme