The Panels of “Civilian Constitution”

Ankara’da düzenlenen “Sivil Anayasa Paneli” (15 Eylül 2007) ve “Yeni Anayasa Paneli”ndeki (20 Ekim 2007) konuşma metinleri

1982 Anayasası yüzde doksan üç gibi büyük bir oy çokluğuyla
kabul edilmişti. Yeni Asya Gazetesi camiası da yüzde 7’lik azınlık gurubun
içinde bulunmuşlardı. Onlar şimdi buradalar. Katılanların büyük bir kısmı
sanıyorum ki 1982 Anayasası’nın problemlerin ana kaynağı olduğunu kabul
ediyorlar, tasdik ediyorlar.

Bu demektir ki, 82 Anayasası’nda ya oy kullanmadılar ya da
muhtemelen “hayır” oyu verdiler. O günden bugüne dalga dalga gelen bu anlayış,
bu yaklaşım demokratik bir anayasa yaklaşımı, bugün kendisini sivil anayasa
hazırlıkları için bu panele kadar getirmiş bulunuyor. Panel için hazırlık yapan
arkadaşlarımız toplantıyı yönetme görevini verdiklerinde memnuniyetle kabul
ettim. Konuşmacılar Türkiye’nin değerli bilim adamları ve politikacılarıdır.

Sözü, fazla uzatmadan, değerli konuşmacılarımıza bırakıyorum.