Posts by Ahmet Battal

Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi.

 
 • Demokratlık

  The Core and Circles of Democracy Giriş Köprü Dergisi “Demokratlık”konusunu seçtiğinde ve yazı talep ettiğinde başta bizler için kolay bir konu seçmiş gibi görünmüştü. Ancak okumalarımıza başlayınca kavramın bilinenden farklı […]

   
 •  
 • Fikrî Haklar Mevzuatı Açısından Nur Risalelerinin Neşri ve Şerhi

  The Publication and Interpretation of the Books of Risale-i Nur with Respect to the Intellectual Property Rights GİRİŞ Bediüzzaman Said Nursî tarafından 1900’lü yılların ilk yarısında telif edil¬miş olan Risale-i […]

   
 •  
 • Zekatlı Faizsiz Kur’ân Medeniyeti

  Quranic Civilization including Zakat and Excluding Riba 1. Bediüzzaman, eserlerinde; bireye, topluma ve devlete dair çok şey söylemiştir. Diğer bir bakışla da imana, hayata ve şeriata dair şeyler yazmıştır. Ama […]

   
 •  
 • Cinsiyetten Doğan Haklar ve Yükümlülükler

  Rights and Obligations arisen due to Gender Giriş Köprü Dergisi, bu sayısında, yazar adayları için en zor konuyu dosya yapıyor. Zorluk şurada: “Kadın”ı bir erkek yazarsa bu yazı nakıs olur, […]

   
 •  
 • Bediüzzaman ve Devlet Yönetme Sanatı

  Bediuzzaman and the Art of Ruling the State Giriş Makalede, Bediüzzaman’ın, devlet yönetme sanatı da denilebilecek olan siyasete ve siyaset kurumuna bakışını ve bu kurum ile ilişkilerini ele alacağız. Şu […]

   
 •  
 • Bediüzzaman ve Demokratik Toplum Tasavvuru

  Bediüzzaman and Democratic Society Vision A. Bediüzzaman’ın Demokrasi Hakkındaki Fikirlerinin Önemi Nedir? 1. Bediüzzaman ülkemizde demokrasi tartışmalarının başladığı ve yoğunlaştığı dönemde; yani Osmanlı Devleti’nin son döneminde “mahreç” payesine sahip bir […]

   
 •  
 • İktisadî Buhranlar ve Sosyal Değişim

  Economic Crisis and Social Change Giriş ve Kavramsal Çerçeve 1. “Küresel ekonomik kriz” kavramı üzerinde fikir beyan edenler kanaatimizce öncelikle kavramsal düzeyde düşünerek ve sorgulayarak işe başlamalıdır. Zira bu çağda […]

   
 •  
 • “Sivil Anayasa” Panelleri

  The Panels of “Civilian Constitution” Ankara’da düzenlenen “Sivil Anayasa Paneli” (15 Eylül 2007) ve “Yeni Anayasa Paneli”ndeki (20 Ekim 2007) konuşma metinleri 1982 Anayasası yüzde doksan üç gibi büyük bir […]

   
 •  
 • KAMUSAL ALAN