121. Sayı | Kış 2013 | Risale-i Nurların Şerhi

 
 • Risale-i Nur Enstitüsü Risale-i Nurların Şerhi Konulu Masa Çalışması

  Urfa Oturumu Sonuçları KATILIMCILAR Doç. Dr. Adem Ölmez (Oturum Başkanı) Ahmet Dursun (Sekreter) Doç. Dr. Ekrem Bektaş Sebahattin Arslan Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe Yrd. […]

   
 •  
 • Şerh Öncesi Yapılması Gereken Çalışmalar

  Studies that Have to Be Done Prior to Interpretation Giriş Bediüzzaman Said Nursî Risale-i Nurların şerh ve izahı konusunda şöyle diyor: “Bu durûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehid¬ler […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’un Şerh, İzah ve Sadeleştirilmesi

  The Interpretation, Explanation and Simplifying of Risale-i Nur GİRİŞ Üstadın vefatından sonra Risale-i Nur’la ilgili olarak Nur Talebelerinin uhdesine bırakılan vazifeler “1-Şerh, 2-İzah, 3-Tekmil, 4-Tahşiye, 5-Neşir, 6-Talim, 7-Telif, 8-Tanzim, 9-Tertip, […]

   
 •  
 • Nur Risaleleri’nin Şerhi

  Interpretation of the Books of Nur ŞERH NEDİR? Şerh; bir şeyi genişletip yaymak, sözün kapalı kısımlarını açıklayıp anlaşılır hale getirmektir. Şerh, ilimler tarihinde bir telif türü olarak kabul görmüş, hattâ […]

   
 •