Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Otoimmün Hastalık – Birbirini Tenkit Etmek – Kolektif

 

 

Özet

İmmün sistem, vücudu her türlü enfeksiyonlar ve yabancı maddelere
karşı koruyan bir savunma sistemi olarak yaratılmıştır. Vücudun kendi hücrelerini
kodlayıp tanıyabilen bir yetenekle donatılmış bu hücrelerin, kimi
bünyelerde kendi dokusunun normal hücrelerini tanıyamayıp otoantikorlar
oluşturmasına otoimmun hastalıklar denir. Bu durumda vücudun savunma
sistemi, kendisi ile uğraşmaktan asıl vazifesi olan dışa karşı müdafaayı
yapamaz. Haricî düşmanlara savunmasız kalan vücud, sair zamanlarda
kendisini etkileyemeyen zayıf saldırılara da mağlup olur. Risale-i Nur’da da
şahs-ı manevî bir vücuda ve bir fabrikaya benzetilir. Bu makalemizde İhlas
Risalesi ikinci düsturda geçen “kardeşlerinizi tenkid etmemek” prensibi
korunamadığında şahs-ı manevinin vücudunun nasıl zarar gördüğü ve otoimmuniteye
benzer bir şekilde tahribata giden yolun nasıl tetiklendiği çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Otoimmün Hastalık, Şahs-ı Manevi, İhlas, Tenkit, Meşveret

 

 

 

Autoimmune Disease – Criticizing Each Other

 

Abstract

The immune system has been created as a defense system that protects
the body against all kinds of infections and foreign substances. In some bodies,
these cells, which are equipped with an ability to encode and recognize
the body’s own cells, cannot recognize normal cells of their own tissue and
then they form autoantibodies and this is called autoimmune disease. In this
case, the defense system of the body cannot defend against the real enemies,
for it fight against itself. The body, which is vulnerable to external enemies,
is also defeated by weak attacks that cannot affect itself in other times. In
Risale-i Nur, the collective personality is likened to a body and a factory. In
this article, when the principle of “Don not criticize your brothers!” which
is mentioned in the “Second Rule” of The Twenty-First Flash On Sincerity,
could not be preserved, how the collective personality of the community
is damaged and how the road to destruction is triggered in a manner similar
to autoimmunity is studied.
Keywords: Autoimmune Disease, collective personality, Sincerity, Criticism, consultancy