Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bilimleri ve Risale-i Nur – Risale-i Nur Enstitüsü

 

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursi tıp ilmini “Tıp bir fendir, hem bir san’attır.
Onun da nihayeti ve hakikatı; Hakîm-i Mutlak’ın Şâfî ismine dayanıp,
eczahane-i kübrası olan rûy-i zeminde rahîmane cilvelerini edviyelerde
görmekle tıb kemalâtını bulur, hakikat olur.” sözleriyle Allah’ın Şafi ismine
dayanan bir ilim olarak değerlendirmekte, rahîmane bir şekilde yer yüzünün
büyük bir eczane olarak görülmesinin tıbbi gelişmelere ve hakikate
ulaşmaya yardımcı olacağını vurgulamaktadır. Bu bağlamda günümüzün
sosyal, siyasi ve ekonomik problemlerine çözümler sunan Risale-i Nurların
insanın yaradılışına ait özellikleri ne şekilde açıkladığı, sağlık bilimlerine
nasıl katkı sunabileceği, tıpla ilgili yaklaşımları merak edilen hususlardandır.
Bu çalışmada Risale-i Nur’un sağlık bilimleriyle ilişkisi genel bir değerlendirme
ile ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Bilimleri, Risale-i Nur, İnsan, Temel Tıp Bilimleri, Ruh ve Beden Sağlığı

 

 

 

Health Sciences and Risale-i Nur

 

Abstract

Bediüzzaman Said Nursi says “And, for example, medicine is a science,
and also an art; its final point and reality are based on the Absolutely Wise
One’s Name of Healer, and through observing that Name’s compassionate
manifestations in the vast”; and saying this, he considers medical science as
a science based on the divine name of “Healer”; also he emphasizes that seeing
the earth as a large divine pharmacy will help to reach medical developments
and the truth. In this context, it is in question that how Risale-i Nur,
which offers solutions to today’s social, political and economic problems, explains
the characteristics of human creation, how it can contribute to health
sciences, and medical approaches. In this study, the Risale-i Nur’s relationship
with health sciences is handled with a general evaluation.
Keywords: Health Sciences, Risale-i Nur, Human, Basic Medical Sciences, Mental and Physical Health