Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Diyabet Penceresinden; İştah-ı Kâzibe ve Ahirzamanın Sihirli Medeniyeti – Kolektif

 

Özet

Beşerin gerçek ihtiyacını görmezden gelip nefsin her arzusunu tatmine
çalışan Batı medeniyeti; lezzet peşinde koşturduğu insanı tembel, obez
ve hasta yapmış; hırsını körükleyerek de doyumsuz, sürekli borçlu ve mutsuz
bir hâle sokmuştur. Kurtuluş, “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.’’,
“Yiyin, için fakat israf etmeyin.” prensipleri dahilinde bir hayat ve iktisat
anlayışının tesisiyle mümkündür. Asr-ı Saadette en parlak misallerinin
sergilendiği Nebevî hayat tarzının anlaşılması ve model alınması, bu bakımdan
çok hayatîdir.[1]
Anahtar Kelimeler: Diyabet, yalancı açlık, Beslenme Alışkanlığı, İhsan, Sünnet

 

 

 

From The Diabetes Window; The Deceptive
Appetite And The Magical Civilization Of
The End Of The World

 

Abstract

The Western civilization, which ignores the real needs of human beings
and tries to satisfy every desire of the body; made the person he chased after
taste lazy, obese and sick; by fueling his ambition, he has made him insatiable,
constantly in debt and unhappy. The salvation of man is only possible
with an understanding of life and economy within the principles of “For
man, only what he works for” and “Eat, drink, but do not waste”. In this respect,
it is very critical to understand and model the life style of our Prophet
in the Age of Bliss, in which his brightest examples are displayed.
Keywords: Diabetes, Nutritional Habit, False Hunger, Blessing, Sunnah