Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslâm’a Göre Devletlerarası Münasebetler ve Sürekli Barış Hedefi – Doç. Dr. Veli SIRIM

 

 

Özet

İslam, “barış” manası taşıyan “silm” kavramıyla aynı kökten türemiştir.
Bu özelliğiyle İslâm’ın insanlığa vaat ettiği en önemli hedef, “Dârü’s-Selâm”
yani “Barış Dünyası”dır.
İnsanlık ancak barış ortamında huzura ve mutluluğa ulaşabilir. İnsanlar
barış ortamında kardeşçe yaşayabilir. Hem maddî hem manevî ilerleme
barış zemininde gerçekleşebilir. İnsanlık, barışın hakim olduğu bir dünyada
İslâm’ın evrensel tebliğine kulaklarını ve kalplerini aralayabilir.
İslâm’a göre devletlerarası münasebetlerde asıl olan barış durumudur.
İslâm bir barış dinidir. Esas öncelik barış ve sulhtedir. Ana hedef barış ortamının
fert, ülke ve dünya çapında sağlanması ve devamının güvence altına
alınmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Dünya Barışı, İslâm, Müsaleme, Musalaha

 

 

 

Interstate Relations According To Islam And The Goal For Lasting Peace

 

Abstract

Islam derives from the same root with the concept of “Silm”, which
means “Peace”. With this feature, the most important goal that Islam promises
to humanity is “Daru’s-Salam”, that is, “World of Peace”.
Humanity can reach peace and happiness only in an environment of
peace. People can live as brothers in an environment of peace. Both material
and spiritual progress can take place on the ground of peace. Humanity
can open its ears and hearts to the universal message of Islam in a world
dominated by peace.
According to Islam, the main thing in inter-state relations is peace. Islam
is a religion of peace. The main priority is peace and harmony. The main goal
is to ensure peace both individually, nationally and worldwide.
Keywords: World Peace, Islam, Musalama (Peacemaking), Musalaha (Peace Treaty).