Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Toplumun İnşasında Ahlâkın Önemi – Doç. Dr. Kenan TAŞTAN

 

Özet

İnsan bu dünyaya Rabbisini tanımak ve ona ibadet etmek için gelmiştir.
İbadetlerin gayesi ise insanın sadece sevap kazanması değil günah-ı kebairden,
münkerden ve fahşadan uzak durarak Rabbisine yaklaşmasıdır. Bu yolculukta
ona eşlik edecek en önemli argümanı ise güzel Ahlâktır.
Ahlâk, imanla sıkı bir bağa sahiptir. Peygamberimiz ‘in (asm) buyurduğu
gibi: “Müminlerin imanca en kâmil olanı, ahlâkça en güzel olanıdır.” Bu nedenle
ahlâktan soyutlanmış bir iman kâmil bir iman olarak kabul edilemez.
Ahlâkın insanlar için önemi Allah’ın insanı Rahman’ın sureti üzere yaratmasından
kaynaklanır ki, bu, “siret ve ahlâk” anlamına gelir. Bunun yanı
sıra Allah Teâlâ, Resulünü (asm) güzel ahlâkı sebebiyle sevmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ahlâk, İslam Ahlâkı, Toplum, Mizaç, Karakter, Kişilik

 

 

 

The Importance Of Morality In The
Building Of Society

 

Abstract

Man has come to this world to know and worship his Lord. The purpose
of worship is not only to earn rewards, but also to get closer to the Lord by
avoiding major sins, the denied and indecency. The most important feature
that will accompany him on this journey is good morals.
Morality has a close connection with faith. As our Prophet (pbuh) said:
“The most perfect of believers in faith are the best in morals”. For this reason,
a faith isolated from morality cannot be accepted as a perfect faith.
The importance of morality for people stems from the fact that Allah
created man in the image of Rahman. This means “moral character or morality”.
In addition, Allah Almighty sent His Messenger (pbuh) to complete
good morals.
Keywords: Morality, Islamic morality, Society, Temperament, Character, Personality