087. Sayı | Yaz 2004 | Popüler Esaret: Nefisperestlik

 
 • "Hicri 6. yüzyıl İslam Toplumuna İçerden Gelen Bir Tenkit"

  “An Internal Critic to the Islamic Society in the 6th Century After the Hegira” Şeytan Ayartması (Telbîs-i İblîs) İbnü'l-Cevzî Elif Yayınları, İstanbul, Ocak 2003, Çev: Savaş Kocabaş, 494 sayfa. Müellif […]

   
 •  
 • Toplumsallaşmış Narsisizm: Milliyetçilik

  Socialized Narcissism: Nationalism "Başkalarının övünmesini çekilmez kılan, bizimkini engellemiş olmasıdır." La Rochefoucauld Tüm kavgalar "ben" ve "öteki" arasındadır. "Biz" ve "ötekiler" ayrıştırması da aslında "ben" ve "öteki"nin türevidir. En temelde […]

   
 •  
 • Nefisperestliğe Sevk Eden Sebepler ve Çareleri

  Causes of Worshippingsoul and Remedies Peygamberimiz (sav) insanın en büyük düşmanının "nefis" olduğunu ifade ederek, "Allah'ım sen beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimin eline bırakma!" diye de dua etmiştir. Hz. […]

   
 •  
 • Medeniyet ve Esaret

  Civilization and Slavery Kavramlar Hayat-ı içtimaiye noktasında insanlığın geçirmiş olduğu devreler vardır. Bunlar Bediüzzaman'ın ifadesiyle, "Vahşet ve bedeviyet, memlukiyet, esaret, ecir, malikiyet ve serbestiyet"tir.1 Bu sıralamaya göre günümüz insanı beşinci […]

   
 •  
 • Ben Merkezcilikten Sosyal Narsisizme

  From Egocentricism to Social Narcissism Hayvanların genetik programlarına baktığımız zaman kaçmak, kemirmek, uçmak gibi amaçlar için programlandığını görürüz. Bu programa uygun olarak en iyi seviyede yaşamlarını sürdürürler, ancak insanların genetik […]

   
 •