087. Sayı | Yaz 2004 | Popüler Esaret: Nefisperestlik

 
 • Ben Merkezcilikten Sosyal Narsisizme

  From Egocentricism to Social Narcissism Hayvanların genetik programlarına baktığımız zaman kaçmak, kemirmek, uçmak gibi amaçlar için programlandığını görürüz. Bu programa uygun olarak en iyi seviyede yaşamlarını sürdürürler, ancak insanların genetik […]

   
 •  
 • Nefsini Bilen Rabbini Bilir

  Who knows his Real Self knows his God 'Nefsini bilen Rabbini bilir' hadisini İbn Arabi (ra) şöyle yorumlar: 'Her insanda bir İlahi İsim daha fazla mütecellidir. İnsan, ancak bu İsmin […]

   
 •  
 • Modernite'nin Ahlâki Serencamı

  The Ethic Adventure of Modernity Düşünen "ben"i hakikatin ölçüsü yapan "aydınlanmış" insan son iki yüzyılda ürettiği her şeye, her kavrama, her fikre, her müesseseye, her türlü sanata ve her türlü […]

   
 •  
 • Global Kapitalizmin (Mutluluk) Krizi

  The Happiness Crisis of Global Capitalisme Avrupa’da birkaç asır önce başlayan kapitalist ekonomik sistem, 20. yüzyılın sonlarında rakip olma iddiasını kaybeden sosyalizmin yenilgisiyle küresel dünyanın hakim sistemi haline geldi. Feodal […]

   
 •  
 • Medeniyetlerin Kırılma Noktasında "Üstün İnsan" "Kamil İnsan"a Karşı

  “Super Man” us “Excellent Man” at the Breaking Point of Civilizations "İnsan-ı kamil olmağa lazım olan irfan imiş." Niyazi-i Mısrî A. Doğu ve Batı'nın Söylediği Medeniyet demek çoğu kere insan […]

   
 •