Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bir Elementten Daha Fazlası: “Demir” – Mehmet PEKEL

 

 

Özet

Kuranı Kerim’de peygamberlerin mucizelerinden bahsedilen kıssalarda
insanlar için önemli dersler olduğu ortaya konmuştur. Bunlardan biri
de Hz. Davud’un demirle ilgili mucizeleridir. Bu makalede Asr-ı Saadet
ve Asr-ı Saadet’e vesile olan temel parametreler, Kur’an-ı Kerim ve onun
muallimi olan Hz. Peygamber’in cahiliye insanlarında yaptığı değişim ve
dönüşümün etkileri değerlendirilirken Hz. Davud Aleyhisselam’a ait olan
demirin yumuşatılması, ona şekil verilmesi ve zırh yapılması ile ilgili mucizenin
günümüze bakan yönleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Asr-ı Saadet, Demir, İnzal, Nimet, İlerleme

 

 

 

More Than An Element: “Iron”

 

Abstract

Important lessons are given for people in the lines of theHoly Quran
where the miracles of the prophets are mentioned. One of them is the miracle
of Prophet David about iron. In this article, the basic parameters that
built the Age of Bliss, the Quranic and prophetic effects and transformation
on the people of the ignorance period are evaluated; at the same time,the
contemporary aspects of Prophet David’s miracle about softening iron,
shaping it and making armor are examined.
Keywords: Age of Bliss, Iron, Revelation, Blessing, Progress