Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Devletten Memnuniyet Ölçüsü Çerçevesinde Dafia Devleti ve Cazibe Devleti Ayrımı – Prof. Dr. Ahmet BATTAL

 

 

Özet

Bu makalede, devletler arasındaki farklar, insanların yaşadıkları ülkenin
devletinden memnuniyeti çerçevesinde ele alınmış ve İslam’ın devlet anlayışı
iyi insanlarca kendisine kaçılan devletlerin özelliklerinden yola çıkılarak
“cazibe devleti” kavramı yardımıyla yeniden tarif edilmiştir.
Bu kapsamda Asr-ı Saadetteki devletin de gerçek anlamda kendisine
kaçılan ve kendisinden en yüksek ölçüde memnun olunan bir devlet olduğu
tesbit edilerek bu mucizenin bir benzerinin ahir zamanda yeniden yaşanabilmesinin
şartları üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Devletten Memnuniyet, Dış Göçler, Adil Devlet Düzeni, İslam Devleti, İslam ve devlet

 

 

 

About Justice and Legal Order

 

Abstract

Issues related to the judicial system, justice and legal approach in our
country have been the scene of an increasing debate in recent years; permanent
solutions are sought. In this short study, some suggestions about justice
and legal order are made, the need for a new constitution based on human
dignity is emphasized and the ways are shown, and the needs related
to legislative activities and legal education are revealed.
Keywords: Constitution, Justice, Legal Order, Legal Education, Judication.