Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Yeniden Asr-ı Saadet için hakikatin yeniden inşası sürecinde Bediüzzaman’ın Muhâkemât’ının birinci makalesi olan Unsuru’l Hakikat üzerine bir inceleme – Caner KUTLU

 

 

Özet

Bediüzzaman’ın “Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi,
veyahut Saykal’ül-İslâmiyet veyahut Bediüzzaman’ın Muhakemâtı”
olarak tanımladığı Muhakemat adlı eseri madde-mana, akıl-vahiy, hakikatmecaz,
hayat-şeriatın, medeniyet-sünnet… karşılaşmalarında hakikatin yeniden
inşası sürecinde dikkatle irdelenmeyi gerektirmektedir. Bu çalışmada
eserin birinci parçası olan “Unsuru’l Hakikat”i oluşturan “on iki mukaddeme”
ile ilgili bir inceleme yapılacaktır. Bu çalışmanın Muhakemat’ın daha
geniş bir şekilde incelenmesine genel bir bakış açısısı sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Unsuru’l Hakikat, Akıl, Vahiy, Medeniyet, Sünnet, Hikmet, Felsefe

 

 

 

An Analysis On “Unsuru’l Hakikat”, The First Article In Bediuzzaman’s Muhâkemât, In The Process Of Reconstructing The Truth In The way Of Resuming The Age of Bliss

 

Abstract

Bediuzzaman’s work called Muhakemat, which he defines it as “the
prescription of an afflicted century, a sick nation, a diseased community
or Saykal’ül-Islamiyet”; awaits exactingly examination on the topics matter-
meaning, mind-revelation, truth-metaphor, life and shari’ah, civilization
and sunnah…
In this study, an examination will be made about the “twelve prefaces”
that make up the first part of the work, “Unsuru’l Hakikat”. It is thought
that this study will provide a general perspective for wider examinations on
Muhakemat.
Keywords: Unsur’ul Hakikat, Reason, Revelation, Civilization, Sunnah, Wisdom, Philosophy