Posts by Alparslan Açıkgenç

Prof. Dr., Malezya Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü

 
 • Bilgi, Medeniyet ve İslam

  Yirminci Yüzyılda İslam Medeniyeti İnsanlık tarihi bir bütün olarak devam ediyor olmasına rağmen, bu tarih içinde sanki kesintili olarak ortaya çıkan ve devamlılık arzetmeyen birtakım yüksek kültürler müşahede etmekteyiz. Medeniyet […]

   
 •  
 • Nursi’s Conception of Sciences

  The concept of science (fann or ‘ilm) is among the key terms used in the writings of Ustadh Nursi. Before we discuss his treatment of this subject we need to […]

   
 •  
 • İlim Anlayışı Ve İlimlerin Sınıflandırılması Açısından Risale-i Nur’ların Bir Değerlendirmesi

  İlim, ilk anlamıyla “bilgi”yi ifade etmektedir. Bu genel ve ilk anlamın göz önünde tutulması, ilimlerin sınıflandırılmasında bize bir ipucu verebilir. Önce, “ilimlerin sınıflandırılması” derken, “ilim” teriminin disiplinleri dile getirdiğini vurgulamamız […]

   
 •