Posts by İlyas SÖĞÜTLÜ

Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma Görevlisi

 
 • Türkiye’de Ordu, Siyaset ve Demokrasi

  Türkiye’de ordunun politikada etkinliği Cumhuriyet’le başlamış bir olgu değildir. Osmanlı’dan önce kurulan Türk-İslam devletlerinde de ordu siyasette belirleyici bir aktör durumundadır. Gazali’nin “memleket durumunun kötü olduğu hallerde ordu kime bağlı […]

   
 •  
 • Bir kitap

  Doç. Dr. Bünyamin DURAN İSLÂM TOPLUMLARINDA SOSYO EKONOMİK DERTLEŞMEYE YÖNELİK TEZLER Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayını 188 sf. 1995 Sosyo-ekonomik değişme sorunu, yoğun olarak, sanayi devrimi ve onun bağlamında gelişen büyük […]

   
 •