Posts by İntizam Seyda Durgun

 
 • Siyasi Hareketlerin Dünyevileşmeye Etkisi

  The Influence of Political Movements over Secularization I) Siyasetin Sözlüklerdeki Tanımı Köken itibariyle Arapça bir sözcük olan siyaset, Arapça seyis (at bakıcı¬sı, at eğitimi) kelimesinden türemiştir. Türkçede hem siyaset, hem […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da İletişim Dinamikleri Üzerine Bir Deneme

  A Text on Communication Dynamics in Risale-i Nur Giriş İletişim üzerine yapılan çalışmalar, iletişimin üç temel özelliğinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlardan birincisi, iletişim eyleminin gerçekleşmesi için insanın var olması gerektiğidir. […]

   
 •  
 • Küresel Yıkıma Küresel Çözüm

  The Global Solution for the Global Disaster Giriş Şu dünya misafirhanesine gelen ve aklı başında olan insan görür ki, her şey insan için yaratılmıştır. İnsan da şu âlemi süslemek ve […]

   
 •  
 • Bilimin Ahlaki Değeri

  The Ethical Value of Science Şüphesiz bilimin kendine özgü bir ahlaki boyutu olmaz. Bilimi ve diğer alanları öncelikle insanla birlikte düşünmeliyiz. Ahlakın varlığı ve hükmettiği alanlar, insan yaratılalı beri konuşulmuş, […]

   
 •  
 • Beyaz Buluşma

  White Meeting "Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu ('ol' kelimesini) Meryem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur" (Kur'an-ı Kerim) "Haksızlığa sapanların dışında Ehl-i Kitap'la en güzel olan […]

   
 •  
 • Bilimi Marifete Taşıyan Işık: Risale-i Nur

  The Light Bringing Science to Knowledge of God: Risale-i Nur 1. Kur'ân-ı Hakîm'in Gayesi Yaratıcıyı Tanıtmaktır Tabiata saplanıp onda boğulmamanın, dolayısıyla, ilahi hikmete yaklaşmanın yolu, ilahî vahyi; yani Kur'ân'ı esas […]

   
 •  
 • Dünyada ve Türkiye’de İslâmiyet

  "İslâm dünyası ve Batı birbirine uyan hedeflere sahiptir. Batı Peygamber mesajının yaşayan kuvvetini artık ihmal edemez ve görmemezlikten gelemez." "Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda eşit bir kelimeye geliniz: Allah’tan […]

   
 •