Posts by Murat Sönmez

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Doktora Öğrencisi

 
 • Bediüzzaman’da Edebiyat Düşüncesi

  I. Belâğat “Belâğat” kelimesi, tarihî süreç içerisinde hem kelime ve kavram anlamıyla hem de terim anlamıyla farklı boyutlarıyla algılana gelmektedir. Kelime anlamıyla belâğat, kişinin duygu, düşünce ve hayâlleri gerek sözlü […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Roman ve Şiir Düşüncesi

  Diğer sanat türleri gibi "roman"da dışarıdan bir müdaheleyi veya empozeyi kabul etmez. O, üretici ferdî kabiliyetlerin ve sabırlı çalışmaların ortak bir ürünüdür. Ancak, gerek teorisi gerekse uygulamadaki örnekleri etrafında yapılan […]

   
 •