Posts by Mustafa Oral

Gazi Üniversitesi, İşletme Bölümü Öğrencisi

 
 • Estetik ve Tarihçesi

  Estetik Yunanca’daki “aisthesis” ya da “aisthanshai” kelimesinden gelir. Aisthesis duygu, duyuş anlamındadır. Aisthanshai ise duymak, algılamak anlamlarına gelir. Estetik denilince genelde “güzellik” ve onun değerlendirilmesi anlaşılır. Lugatte estetik sözün güzel […]

   
 •  
 • Tabiat, Sanat ve Tevhit

  Sanat, yaratılanı Yaratan’a nispet ettirebilmenin soyut bir çabasıdır. İslâm’ın tefekkür ufkunda var olan şekliyle eserden müessire doğru yelken açmaktır. Dolayısıyla bizi yaratana götüren etik unsurunun estetike edilmiş halidir diyebiliriz. Tanımları […]

   
 •