Posts by Niyazi Öktem

Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi.

 
 • Hz. Ömer Adaleti ve Hukukta Yorum

  The Justice of Hz. Omer and the Interpretative Area in Law Hz. Ömer'in huzuruna bir hırsız getirilir. Kur'an'ın lafzı gereği "elinin kesilmesi için" halifeden irade beklenir. Tanrı böyle buyurmuştur. Ömer […]

   
 •  
 • Dinler ve Laiklik

  Genel ve alışılmış tanımla laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Laik devletlerde din olgusu devletin "esas teşkilatına" müdahale etmez; dinsel ilke ve kurumların devlet yönetiminde etkisi yoktur. Laik devletlerde […]

   
 •  
 • Devlet ve Din

  Tarihin ilk devletlerinden bu yana yöneticiler her zaman için dinsel gücü elde bulundurmak istemişlerdir. Burjuva devrimlerine kadar Batıda dinle devlet içiçe olmuştur. Bu içiçelik ülkemizde Kemalist devrime kadar sürmüş, daha […]

   
 •