Posts by Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 
 • Ahlak Ne Olsa Gerektir?

  I. Terim Sorunu Son zamanlarda nazari ahlâka, Ahlâk Felsefesi’ne “etik” demeye başladık. “Ethos”; Yunanca’da Latince’nin “mores”ini karşılamakta idi. Latince kökenli “mores”de “ethos”un Latince karşılığı “mos”un çoğulu idi. Başlangıçta, Roma kurulduğunda, […]

   
 •  
 • "Şeriatın Hikmette Dayandığı Değer Adâlettir."

  Şeriat düzeni" tâbiri bilhassa son dönemlerde çok sık kullanılıyor. Siz bu tâbir etrafında yürütülen tartışmaları sağlıklı buluyor musunuz? Şeriat deyince ne anlamak lâzım? Şeriat, Âdem’den (a.s.) Resul-i Ekreme (a.s.m.) kadar, […]

   
 •