Posts by Taha Çağlaroğlu

Şair, yazar

 
 • Yahudilik ve Milliyetçilik :Yahudi Cemaati’nden Yahudi Milliyetçiliği’ne

  Reports of Feeling: Story, Melody, and Passion GİRİŞ Problem ourumu Fıtratı bozma çabaları ve insanî değerlerin zarar görmesi olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Fıtrattaki bozulma, menfi milliyet anlayışıyla birlikte bir anlamda duyguların […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’dan Örneklerle Şerh ve İzah

  A Footnote for the Interpretation of Risale-i Nur Giriş Risale-i Nur, bir medeniyet dili olmasının yanı sıra bir dil medeniyetidir. Günümüzde farklı dillerle kendisine ulaşılmaya muhtaç kimselerin bulunduğunu göz önünde […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Estetik Eğitimi

  Aesthetics Education in Risale-i Nur Güzel ve güzellik… Güzel sanatlar… Atomdan galaksilere evreni kuşatan bin bir maddi ve manevi güzellik… Denizlerin, kuşların, bulutların, yazların ve kışların, güneşin ve ayın güzelliği… İnsan güzelliği… Bütün güzellikler […]

   
 •  
 • Bir Risale “Dokuzuncu Söz”

  A Treaty “The Ninth Word” Risale-i Nur Külliyatı, içinde kendi derin, iç sözlüğünü taşıyan, eski- yeni/ eş- yakın anlamlı kelimeleri bir arada kasıtlı olarak kullanan, okuyucusunu Kur’anî ve Nebevî terminolojiye […]

   
 •  
 • Allah, Dinsizlik, Ateizm

  God, Irreligion, Atheism İnsanın yaratıcısını bilmesi, tanımaya çalışması, evreni ve evrende cereyan eden olayları sorgulaması, onun en aslî ihtiyacıdır. Bu arayış ve sorgulama sırasında insan yalnız bırakılmamış, insanın yardımına Hak […]

   
 •  
 • Oratoryo, Roman, Tiyatro ve Bediüzzaman

  Oratorio, Novel, Drama and Bediuzzaman Sanat türlerinin kaynağından çok, içerikleri, işlevleri ve söylemleri önemlidir. Önce, koro müziğinin bir türü olan oratoryonun ne anlama geldiğini anlayabilmek için sözlüklerde küçük bir gezinti […]

   
 •  
 • Sonsuzluğun Yankısı

  Kâinata konuk olarak gönderilen insana kâinattaki yerinin güzel olması gerektiği bildirilmiştir. Vahiy, insandaki hamlığı, kabalığı, vicdansızlığı, korkuyu, riyayı, hayvanîliği güzele dönüştürme niteliği taşımaktadır. Ancak insandaki güzele dönüşme olgusu, vahye kulak […]

   
 •  
 • Kâinat Rahlesinde Bir Gezinti

  Hakikati aramak ve ifadelendirmek için yola koyulan sanatçı, Allah’ın nurunun gölgesi olan varlık aleminin ortasında ışıyan sanatının gerçek manada mevcut olmadığını, yalnızca bir ayna olduğunu ayrımsadığı oranda sonsuza doğru atılım […]

   
 •