058. Sayı | Bahar 1997 | Devlet ve İktidar

 
 • Kur’an’ın Öngördüğü Toplumun Temeli Olarak Birey ve Ahlak

  1. Giriş Bu çalışma Fazlur Rahman’a göre Kur’an’ın öngördüğü toplumun temeli olarak birey ve ahlakın önemini/konumunu vurgulamayı amaçlamaktadır. Başlıktan da anlaşılacağı gibi, birey ve ahlakın onun düşüncesinin gelişiminde çok önemli […]

   
 •  
 • "Siyasal iktidar, dinsel açıdan her zaman sorgulanması gereken bir şeydir"

  Gerek Kur’ân’da, gerek Sünnette belli bir yönetim biçiminin tarif edilmeyip yalnızca genel esasların va’z edilmesini ne şekilde değerlendirmek gerekir? İslâm’ın şu veya bu sistemi net biçimde öngördüğü söylenebilir mi? Kur’ân […]

   
 •  
 • Yeni Toplumun İnşasında Adalet ve İbadetin Birlikteliği

  I. Yeni topluma doğru Çağın seküler dünyasında "kirlenmiş devlet, kirlenmiş toplum" çevresinde şikayetlerin tahammül sınırlarını zorlayan boyutlarda olduğu görülüyor. Bunun karşılığında "temiz devlet" ve "temiz toplum" üzerine birçok görüşler ileri […]

   
 •