066. Sayı | Bahar 1999 | Türk Müslümanlığı

 
 • Türk Müslümanlığı

  "Türk Müsümanlığı" kavramı, Osmanlı Devleti’nde milliyetçiliğin etkili olmaya başladığı 19. yüzyılın sonlarından itibaren, gündemimize girdi. Fakat, 28 Şubat süreci, konunun kavramlaştığı, kavram üzerinde şuurlu bir yoğunlaşmanın yaşandığı bir dönem oldu. […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da “Türk Müslümanlığı”

  Dördüncüsü: İslâmiyetle eskiden beri imtizaç ve ittihad eden, ciddî dindar ve dinine samimî hürmetkâr Türklük milliyetine bütün bütün zıt bir surette, frenklik mânâsında Türkçülük namıyla, tahrifdârâne ve bid’akârâne bir fetvâ […]

   
 •  
 • İmâm el-Maturidî

  Kısaca Ebu Mansur el-Matüridî diye bilinen Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el-Matüridî, Maveraünnehir’deki Semerkant şehrinin Matürid köyünde doğmuştur. Doğum tarihi konusunda kaynaklarda pek net bilgi bulunmamakla birlikte, tüm […]

   
 •