056. Sayı | Güz 1996 | Ordu, Devlet ve Demokratikleşme

 
 • Askerî Otoritenin Kurumsallaşmasına ve Zihniyetine Dair

  İnsanlığın kayda geçebilmiş son beşbin yılında, “bilinen dünyanın” sadece 250 yıl kadar savaşsız yaşadığı tahmin ediliyor. Kayıt dışı kalmış coğrafi bölümleri de hesaba katarsak bu rakamın sıfırlanacağı kuvvetle muhtemel. İnsan […]

   
 •  
 • Toplum, Ordu ve Demokrasi Üzerine Bir Kaç Söz

  Türkiye Cumhuriyetinin siyasal tarihinde, kuruluşundan günümüze kadar, hemen bütün konularda, özellikle ordu-siyaset ilişkileri üzerine düşüncelerini açıklayanlar günübirlik düşünce örgüsünde gezinmeyi tercih ettiler. Siyasi süreç uzun boylu, geniş bir siyasal tasavvur […]

   
 •