056. Sayı | Güz 1996 | Ordu, Devlet ve Demokratikleşme

 
 • Ordu ve Siyaset

  Cumhuriyet Türkiye’sinde ordu-devlet ilişkisini, ordunun hükümetler üstü erkini, sivil hükümetlerin ise birer gölge güç olduklarını anlayabilmek için herşeyden önce Osmanlı’dan intikal eden buyurgan ve otoriter yapıyı anlamamız gerekir. 1923’ten sonra […]

   
 •  
 • Demokrasi Aynasında Ordu ve Devlet

  Kökünü Yunanca "halk yönetimi" anlamına gelen "demokratia" sözünden alan "demokrasi" mefhumu Yunanistan’da doğmuş ve uzunca bir "emekleme" dönemi geçirmiştir. Eski Yunan site devletleri küçük olduklarından, kurultaylarda toplanan halk, "demokratik hükümeti" […]

   
 •