056. Sayı | Güz 1996 | Ordu, Devlet ve Demokratikleşme

 
 • Ali Bayramoğlu İle Söyleşi

  Türkiye’de demokratikleşmenin önünde ne tür engellerin olduğuyla başlayabiliriz, sanıyorum… Demokratikleşmenin önünde iki dizi engel var. Birinci dizi engel, bireyin hukuk karşısında eşitliği ve çoğunluğun iradesi unsurlarıyla tanımlanabilecek klasik demokrasinin eksik […]

   
 •  
 • Türkiye’de Ordu, Siyaset ve Demokrasi

  Türkiye’de ordunun politikada etkinliği Cumhuriyet’le başlamış bir olgu değildir. Osmanlı’dan önce kurulan Türk-İslam devletlerinde de ordu siyasette belirleyici bir aktör durumundadır. Gazali’nin “memleket durumunun kötü olduğu hallerde ordu kime bağlı […]

   
 •