056. Sayı | Güz 1996 | Ordu, Devlet ve Demokratikleşme

 
 • Toplum, Ordu ve Demokrasi Üzerine Bir Kaç Söz

  Türkiye Cumhuriyetinin siyasal tarihinde, kuruluşundan günümüze kadar, hemen bütün konularda, özellikle ordu-siyaset ilişkileri üzerine düşüncelerini açıklayanlar günübirlik düşünce örgüsünde gezinmeyi tercih ettiler. Siyasi süreç uzun boylu, geniş bir siyasal tasavvur […]

   
 •  
 • Ordu ve Siyaset

  Cumhuriyet Türkiye’sinde ordu-devlet ilişkisini, ordunun hükümetler üstü erkini, sivil hükümetlerin ise birer gölge güç olduklarını anlayabilmek için herşeyden önce Osmanlı’dan intikal eden buyurgan ve otoriter yapıyı anlamamız gerekir. 1923’ten sonra […]

   
 •