124. Sayı | Güz 2013 | İnsanî Değerler, Toplumsal Barış, Milliyet ve Milliyetçilik

 
 • Yahudilik ve Milliyetçilik :Yahudi Cemaati’nden Yahudi Milliyetçiliği’ne

  Reports of Feeling: Story, Melody, and Passion GİRİŞ Problem ourumu Fıtratı bozma çabaları ve insanî değerlerin zarar görmesi olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Fıtrattaki bozulma, menfi milliyet anlayışıyla birlikte bir anlamda duyguların […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’un Şerh ve İzahı

  Neden şerh ve izah? Risale-i Nur Külliyatı kendine özgü bir Kur’ân tefsiridir, ama aynı zamanda bir Kelâm ve felsefe külliyatıdır da. Risalelerde kelâmî-felsefî konular sistematik bir tarzda ele alınmadığı gibi […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’u Şerh Çalışmaları Üzerine Bazı Öneriler

  Approaches to Nationalism From Ontological, Psychological and Sociological Points of View Bütün varlıklar hakikat mertebesinde şeffaftır ve atmosferde yayın halinde olan yayına ve hedefine ulaşmamış telefon sinyaline benzer. Bütün varlıklar […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’a Anlatım Haritası Yaklaşımı

  The Solution of and Antidote For Racialism: Religion and Science Education Based on unity Giriş: Irkçılığın Sebepleri ve Sonuçları 19 ve 20. yüzyıllar ırkçı anlayışların yayıldığı ve kabul gördüğü yüzyıllardır. […]

   
 •