124. Sayı | Güz 2013 | İnsanî Değerler, Toplumsal Barış, Milliyet ve Milliyetçilik

 
 • Tefrika İlleti

  Creation, Religion and Nationality Yaratılış, din ve milliyet Kur’ân ile onun ilk ve orijinal tefsiri hadislerde, “Hz. Âdem (as) ilk insan, insanlığın babası ve kendi nefsinden yaratılan Hz. Havva (ra) […]

   
 •  
 • Kimlik Arayışı Olarak: Türk’üm, Müslüman’ım, Fenerbahçeliyim

  Kurdish Problem, Education and Scholars Giriş Yakın tarihimizin önemli olaylarına şahitlik yapan Bediüzzaman Said Nursî, Osmanlı’nın çalkantılı dönemlerine ait olaylar zincirini zengin bir materyale dönüştüren ve bundan hareketle çok yönlü […]

   
 •  
 • Dünya Barışına Sabotaj: Irkçılık, Zararları ve Çözüm Yolları

  Training of Conscience for Social Peace Giriş Ülkemizde insanların, ekonomik, sosyal ve eğitim seviyeleri bir hayli yükseldi. İletişim araçları insanları hiç yalnız bırakmıyor. Televizyon ve internetin insanları kuşattığı bir ortamdayız. […]

   
 •  
 • Müsbet fikr-i milliyet,İslâmiyete hâdim olmalı,kale olmalı, zırhı olmalı;yerine geçmemeli

  Racism and Brotherhood in the Eyes of Bediuzzaman Giriş: Genel Çerçeve Kur’an’ın Hucurat Suresi’ne baktığımız 10. ayetinde mü’minlerin kardeşliğine vurgu yapıldığını görüyoruz. Bu ayette yer alan “mü’minler sadece kardeştir” ifadesi, […]

   
 •