124. Sayı | Güz 2013 | İnsanî Değerler, Toplumsal Barış, Milliyet ve Milliyetçilik

 
 • Risale-i Nur’a Anlatım Haritası Yaklaşımı

  The Solution of and Antidote For Racialism: Religion and Science Education Based on unity Giriş: Irkçılığın Sebepleri ve Sonuçları 19 ve 20. yüzyıllar ırkçı anlayışların yayıldığı ve kabul gördüğü yüzyıllardır. […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’un Şerhi Meselesine Bir Haşiye

  Islamic Nationality and National Ardour İslâmiyet milliyeti ve Hamiyet-i Milliye Giriş Millet, aynı devlet çatısı altında din birliği sağlayarak kader birliği yapmış insanlar topluluğudur. Kelime olarak millet ile din aynı […]

   
 •  
 • Kur’ân’ın Esma-i Hüsna Taliminden Risale-i Nur’a Yansımalar

  Categorization of Nationalism by Bediuzzaman: Negative and Positive Nationalism GİRİŞ Bu çalışmada, literatürdeki milliyetçilik çeşitleri ve tasniflerine işaret edilerek Bediüzzaman Said Nursi’nin milliyetçiliği nasıl açıkladığı, adlandırdığı ve tasnif ettiği tartışılacaktır. […]

   
 •  
 • İnsanî Değerler, Toplumsal Barış, Milliyet ve Milliyetçilik

  19. asrın temel ideolojilerinden olup bugün de devam eden olan ve çeşitli yönleriyle tartışma konusu olan ‘milliyetçilik’ kavramı son yıllarda etnik, sosyal, resmî, liberal, muhafazakâr, yayılmacı milliyetçilik gibi literatüre ait […]

   
 •