124. Sayı | Güz 2013 | İnsanî Değerler, Toplumsal Barış, Milliyet ve Milliyetçilik

 
 • İslâmiyet Milliyeti ve Hamiyet-i Milliye

  İslâmiyet milliyeti ve Hamiyet-i Milliye Giriş Millet, aynı devlet çatısı altında din birliği sağlayarak kader birliği yapmış insanlar topluluğudur. Kelime olarak millet ile din aynı manayı ifade etmektedir. Zaman içinde […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’ın Milliyetçilik Tasnifi: Menfi ve Müsbet Milliyetçilik

  Judaism and Nationalism: “From Jewish Community” to “ Jewish Nationalism” Giriş Hz. İbrahim’i kendi atası kabul eden dinlerin en eskisi olan Yahudilikten; tarihi, mukaddes kitabı ve inançları itibariyle kendisinden sonra […]

   
 •  
 • Tefrika İlleti

  Creation, Religion and Nationality Yaratılış, din ve milliyet Kur’ân ile onun ilk ve orijinal tefsiri hadislerde, “Hz. Âdem (as) ilk insan, insanlığın babası ve kendi nefsinden yaratılan Hz. Havva (ra) […]

   
 •  
 • Kimlik Arayışı Olarak: Türk’üm, Müslüman’ım, Fenerbahçeliyim

  Kurdish Problem, Education and Scholars Giriş Yakın tarihimizin önemli olaylarına şahitlik yapan Bediüzzaman Said Nursî, Osmanlı’nın çalkantılı dönemlerine ait olaylar zincirini zengin bir materyale dönüştüren ve bundan hareketle çok yönlü […]

   
 •