Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Câhiliye Dönemini “Asr-ı Saadet”e Dönüştüren Değerler Yahut Küresel Bir Asr-ı Saadet’in İmkân ve Şartları Ya da Global Bir Asr-ı Saadet Programı Olarak Risale-i Nur – Prof Dr. İlyas ÜZÜM

 

Özet

“Allah’ın Hz. Muhammed ile gönderdiği değerlerin benimsenip hayata
taşınmasıyla, kişi ve toplum bazında güven ve huzurun yaşandığı Resulullah
dönemi” olarak tanımlanan Asr-ı Saadet kavramı, özünde İslâm’ın
dünya ve ahiret saadetini temin eden bir din olduğu vurgusuna dayanmaktadır.
İslâm’dan önce “asr-ı cehalet” ya da “câhiliye dönemi” olarak adlandırılan
şirk ve zulüm dönemi Hz. Muhammed (asm)’ın İlahi değerleri hayata
taşımasıyla tevhid ve adalet dönemine dönüşerek “asr-ı saadet” adıyla anılmıştır.
“Dijital çağ, bilgi çağı, global çağ” gibi isimlerle adlandırılan içinde
yaşadığımız çağ, gerçekte günümüz insanının hayatını kolaylaştırıcı büyük
imkanlara sahip olmasına rağmen fert, aile ve toplum hayatı bazında büyük
sorunları içinde barındırmaktadır. İnanç sahasında yaşanan problemler,
sosyal-siyasi ve ekonomik hayata ilişkin yaşanan problemler Asr-ı Saadet
değerlerinin yeniden yaşanabilme imkanlarını gündeme getirmektedir.
Bu noktada İslâm’ın çağımızdaki en gür sesi olan Risale-i Nur’un “küresel
bir saadet” programı olduğu düşünülebilir. Bu çalışmada Risale-i Nur’dan
yola çıkılarak küresel bir Asr-ı Saadet’in imkanları ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Asr-ı Saadet, Cahiliye, İman, Tevhid, Sünnet, Ahlâk, Adalet, Şura

 

 

 

The Values Turning The Period Of Jahiliyyah (Pre-Islamic Age Of Ignorance) Into “Age Of Bliss”; The Opportunities And Conditions Of A Global Age Of Bliss; Risale-i Nur As A Global Program For A Global Age Of Bliss

 

Abstract

The concept of Age of Bliss, which is defined as “the period in which
trust and peace are experienced on the basis of individuals and society, by
adopting and carrying the values that Allah sent with His Holiness Muhammad
into life” is based on the emphasis that Islam is a religion that
provides happiness in the world and the hereafter. The period of polytheism
and cruelty, which is called the “Age of Ignorance” or “the period of ignorance”
to express the period before Islam, turned into a period of Tawhid
and Justice and is called “the age of happiness” after the Prophet Muhammad
(pbuh) brought the divine values to life. Our age, which is called with
names such as “digital age, information age, global age”, has great opportunities
to facilitate the life of today’s people, but also contains big problems
in individual, family and social life. Problems experienced in the field
of belief, problems related to social-political and economic life bring up the
possibilities of re-living the values of Age of Bliss. At this point, it can be
thought that Risale-i Nur, the loudest voice of Islam in our age, is a “global
happiness” program. In this study, starting from the Risale-i Nur, the possibilities
of a global Age of Bliss are investigated.
Keywords: Age of Bliss, Ignorance, Faith, Tawhid, Sunnah, Morality,
Justice, Council