Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Ayetü’l-Kübra’yı Hermenötik bir Okuma Denemesi – Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR

 

 

Özet

İslam geleneğinde te’vil kavramı ile karşılayabileceğimiz hermenötik
(tevil/yorumbilgisi), Batı kültüründe köklü bir geleneğe sahip olan bir
düşünce akımıdır. Özellikle pozitivist bilgi kuramının ve bilim anlayışının
dayattığı bilimsel aklın egemenliğine karşı insanın yaşam biçimlerinin
ürünlerine ve bilginin anlam-anlama, tarih, yorum, öznellik v.b gibi
kategorilerine vurgu yapan bir anlayıştır. Bediüzzaman Said Nursi, hayatının
sonuna doğru entelektüel hayatıyla ilgili önemli bazı hususlara dikkat
çekmektedir. Bu tür açıklamalar hermenötik açıdan bakıldığında Risale-i
Nur’un ve Said Nursî’nin bir bütün olarak anlaşılması açısından son derece
önemlidir. Bu çalışmada hermönetik bakış açısının eserlerin anlaşılması
açısından önemine vurgu ile Ayetü’l-Kübra’yı hermenötik açıdan bir değerlendirme
denemesi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hermenötik, Risale-i Nur, Ayetü’l-Kübra Risalesi, Tevil, Metin Tahlili

 

 

An Essay on Hermeneutic Reading of Ayetü’l-Kübra

Abstract

Hermeneutics (interpretation/commentary), which we can meet with
the concept of ta’vil in the Islamic tradition, is a trend of thought that has
a deep-rooted tradition in Western culture. It is an understanding that emphasizes
the products of human life styles and the categories of knowledge
such as meaning-understanding, history, interpretation, subjectivity etc. Bediuzzaman
Said Nursi draws attention to some important issues about his
intellectual life towards the end of his life. Such explanations are extremely
important in terms of understanding Risale-i Nur and Said Nursi as a
whole, when viewed from a hermeneutic point of view. In this study, an attempt
will be made to evaluate Ayetü’l-Kübra from a hermeneutic point of
view, emphasizing the importance of hermeneutic point of view in terms of
understanding His works.
Key Words: Hermeneutics, Risale-i Nur, Ayetü’l-Kübra Treatise, Interpretation, Text Analysis