Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman Said Nursî’nin İlme Bakışı – Prof. Dr. Fikret YÜKSELEN

 

 

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursî, klasik İslami İlimlerle birlikte Fen Bilimlerine
ait eserleri incelemiş, bu konuda geniş okumalar yapmış bir alimdir.
Bilhassa Vali Hasan Paşa’nın kütüphanesindeki pozitif bilimlere ait kitapları
da inceleyerek bir yandan tarih, felsefe, coğrafya, matematik, kimya, jeoloji
ve felsefe ile ilgilenmiş, bu alanda birçok kaynağa ulaşma imkanı bulmuştur.
Bediüzzaman’ın fen ilimlerindeki derin bilgi ve vukufiyeti Risale-i
Nur Külliyatı’na da tam olarak yansımıştır. Bu yazı, Said Nursî’nin genelde
müsbet ilimler özelde ise elektrik kuvveti hakkındaki fikirlerini Ayetü’l-
Kübra isimli eserinden de yararlanarak anlama gayretine küçük bir katkı olması
amacıyla hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri, Elektrik Kuvveti, Işınlama, Ayetü’l- Kübra, Esma-i İlahiye

 

 

 

Bediuzzaman Said Nursi’s View of Science

Abstract

Bediuzzaman Said Nursi is a scholar who studied the works of natural
sciences together with the classical Islamic Sciences and made extensive
readings on this subject. Especially by examining the books on positive sciences
in the library of Governor Hasan Pasha, he was interested in history,
philosophy, geography, mathematics, chemistry, geology and philosophy,
and had the opportunity to reach many sources in this field. Bediuzzaman’s
deep knowledge and erudition in the sciences is also fully reflected in the Risale-
i Nur Collection. This article has been prepared with the aim of making
a small contribution to the effort of understanding Said Nursi’s ideas about
positive sciences in general and electric power in particular, by examining his
work called Ayetü’l-Kübra.
Key Words: Science, Electrical Force, Irradiation, Ayetü’l-Kübra, The Divine Names