Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bir İspat-ı Vacip Risalesi Olarak Ayetü’l-Kübra – Doç. Dr. Veysel KASAR

 

 

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursî tarafından Ramazan ayında bir ilham neticesi
olarak yazılan Ayetü’l-Kübra risalesi, uluhiyeti inkar cereyanlarına karşı
Allah’ın varlık ve birliğine dair delilleri içermektedir. Eser Tevhidî deliller
açısından müstesna bir yere sahiptir. Bu yazıda, Ayetü’l Kübrâ’nın yazılma
gerekçesi, kitabın ortaya çıktığı ortam, eserin içeriği, te’lifinde izlenen metot
ve Allah’ın varlığını ispat etmede ortaya konan delillerin mahiyeti ele
alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İnkar-ı uluhiyet, Tevhid, Celcelûtiye, İspat, Nefiy, İman

 

 

 

Ayetü’l-Kübra as A Treatise to Prove The Existence of Allah

 

Abstract

The treatise of Ayetü’l Kübra, written by Bediuzzaman Said Nursi as a
result of an inspiration in the month of Ramadan, contains proofs of the
existence and oneness of Allah against the currents of denial of his divinity.
The book has an exceptional place in terms of evidences on Tawhid. In
this article, the reason for the writing of Ayetü’l Kübra, the environment in
which it was written, the content of the treatise, the method followed in its
copyright and the nature of the evidences in proving the existence of Allah
are discussed.
Key Words: Denial of divinity, Tawhid, Celcelûtiye, Proving, Negation, Belief