Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bir Metin Olarak Kâinatın Metinsellik Ölçütleriyle Değerlendirilmesi – Mustafa USTA

 

 

 

Özet

Kâinat hassas mizanlarla Kadir-i Zülcelal tarafından yaratılmış ve bugün
de aynı nizamlarla sevk ve idare edilmektedir. Bu nihayetsiz düzen ve
her bir mevcudatın üzerindeki mühür bizleri kâinatın kasti olarak yaratıldığı
fikrine ulaştırmaktadır. Bu kasıt ise Cenab-ı Hakk’ın bilinmek ve tanınmak
istemesi ile yakından ilgilidir. Bu tanıma eyleminin gerçekleşebilmesi
de kâinatın manalar bütünü olarak kabul edilmesini zaruri kılar. Biz bu makalemizde
yaratılan ile yaratan arasında iletişimi sağlayan kâinatın bir metin
olduğunu metinsellik ölçütleri ile ortaya koymaya çalıştık. Daha sonra
da kâinat kitabının nasıl okunabileceği ve muhtevasının ne olduğu üzerine
kısa bir değerlendirmede bulunduk.
Anahtar Kelimeler: Kâinat, Metin, İletişim, Mana-i Harfi

 

 

 

Evaluation Of The Universe As a Text On The Basis Of Textuality Criteria

 

Abstract

The universe was created with sensitive balances by Kadir-iZülcelal and
today it is directed and administered with the same regulations. This endless
order and the seal on every creature lead us to the idea that the universe
was created on purpose. This intention is closely related to Allah’s desire to
be known and recognized. The realization of this act of recognition also necessitates
the acceptance of the universe as a set of meanings. In this article,
we tried to reveal that the universe, which provides communication between
the creature and the creator, is a text with the criteria of textuality. Then, we
made a brief assessment on how the book of the universe can be read and
what its content is.
Key Words: Universe, text, communication, letter meaning