Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kainatın İletişim Dilinin Çözüldüğü Eser; Ayetü’l-Kübra – Sebahattin YAŞAR

 

 

 

Özet

İletişim, ‘kişilerin birbirlerini anlaması’, ‘konuşan ile dinleyen arasındaki
mesaj alışverişi’, ‘varlık üzerindeki anlamı okuma’, ‘hal dilini çözümleme’
gibi anlamlara gelir. Bediüzzaman Said Nursî’nin Ayetü’l-Kübra adlı eseri
düşünüldüğünde varlığı, doğayı, kendini, Allah’ın düşünmek anlamıyla
O’nun yarattığı varlıklardan, kainattaki eşsiz mükemmellikteki düzenden
ders çıkarmak anlamı içinde, varlık üzerindeki dersi almak, adeta varlıkla
iletişim içinde olmak anlamları kendini gösterir. Bediüzzaman’ın eserinde
oldukça zengin bir iletişim çeşitliliği ve iletişim araçları dikkat çekmektedir.
Bu çalışmada iletişim unsurları açısından Ayetü’l-Kübra adlı eser çeşitli
yönleriyle incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Tefekküri İletişim, Ayetü’l-Kübra, Müellif
Okur İletişimi, Mana-i Harfi, Yaratıcının Varlığı

 

 

The Treatise That Solves The Communication Language of The Universe: Ayetü’l-Kübra

 

Abstract

Communication means ‘people’s understanding of each other’, ‘message
exchange between the speaker and the listener’, ‘reading the meaning on
the being’, ‘analyzing the language of state’. Bediuzzaman Said Nursi, in his
work Ayetü’l-Kübra, points to recognizing the creator from the creatures He
created, the uniquely perfect order in the universe, in the context of thinking
about Allah. A very rich variety of communication and communication
tools draw attention in Bediuzzaman’s work. In this study, the work named
Ayetül Kübra is examined in terms of communication elements from various
aspects.
Key Words: Communication, Contemplative Communication, Ayetü’l- Kübra (The Supreme Sign), Author-Reader Communication, The Presence of the Creator