Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İnsanî Değerler ve Nübüvvetin Rolü – Doç. Dr. Veysel KASAR

 

 

Özet

Tarih boyunca insan ve toplumlarla ilgili problemlere iki ayrı yönden
yaklaşıldığı görülmektedir: Vahiy ve akıl. Vahiy yolu, Peygamberlerin
Allah’tan aldıkları bilgiler ile problemlere çare önerdikleri bir metotdur.
Akıl yolu ise, genellikle Allah’ı düşünmeden, insanın kendi gücüyle bu
problemlerin üstesinden gelme çabasına girmesidir. Bu makalede, Risale-i
Nur külliyatındaki açıklamalar dikkate alınarak, nübüvvetin insan için ifade
ettiği anlam ile bu yüce kurumun ispatı ve gerçekleşme vesilesi olan vahiy
hadisesi ve ilham ile farkı anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nübüvvet, Tevhid, Vahiy, Akıl, İlham

 

 

 

Human Values And The Role Of Prophethood

 

Abstract

Throughout history, it is seen that the problems related to human and
society have been approached in two different ways: Revelation and reason.
The way of revelation is based on the Prophets offering solutions to
problems with what Allah revealed to them. The way of reason is that people
choose to overcome these problems on their own, often without thinking
about God.
In this article, taking into account the explanations in the Risale-i Nur,
the the meaning of prophecy for human beings and the proof of the truth of
this institution; and the difference between the event of “revelation”, which
is the main basis of the realization of prophecy, and “inspiration” will be explained.
Keywords: Prophecy, Tawhid, Revelation, Reason, Inspiration