Posts by A. Said Yargıcı

Dr.

 
 • Nefisperestliğe Sevk Eden Sebepler ve Çareleri

  Causes of Worshippingsoul and Remedies Peygamberimiz (sav) insanın en büyük düşmanının "nefis" olduğunu ifade ederek, "Allah'ım sen beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimin eline bırakma!" diye de dua etmiştir. Hz. […]

   
 •  
 • Kur’an Ölümden Niçin Bahsediyor?

  Türkçe’de kullanılan "ölüm" kelimesinin Arapça karşılığı "mevt"tir. Mevt kelimesinin Arap dilinin en geniş lügati sayılan Lisanü’l-Arab’ta bir çok anlamlara geldiği bildirilmektedir. Ölümün mahiyetini anlayabilmek için bu anlamların bazılarını nakletmek istiyorum. […]

   
 •  
 • İnsanlığın Buhrandan Çıkış Reçetesi: Peygamberlik Yolu

  Türkçe’ye “peygamber” olarak tercüme edilen kelimenin Arapça’da iki karşılığı bulunmaktadır; bunlardan birisi “Nebi” diğeri de, “Resul”dür. Hem “Nebi”, hem de “Resul” kelimesi Kur’an’da yüzlerce defa zikredilmektedir.1 Peygamberlik ise “risalet ve […]

   
 •  
 • Kâfirlere, Ehl-i Kitaba Ve Müslümanlara Karşı Hoşgörü Nasıl Olmalı?

  Gel, gel; ne olursan ol gel Kâfir, putperest, mecusî olsan da, yine gel. Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tevbeni bozmuş olsan da yine gel. Mevlânâ Savaşların, maddî ve […]

   
 •  
 • Demokrasi Aynasında Ordu ve Devlet

  Kökünü Yunanca "halk yönetimi" anlamına gelen "demokratia" sözünden alan "demokrasi" mefhumu Yunanistan’da doğmuş ve uzunca bir "emekleme" dönemi geçirmiştir. Eski Yunan site devletleri küçük olduklarından, kurultaylarda toplanan halk, "demokratik hükümeti" […]

   
 •