Posts by Ali Ferşadoğlu

Gazeteci-yazar

 
 • Tefrika İlleti

  Creation, Religion and Nationality Yaratılış, din ve milliyet Kur’ân ile onun ilk ve orijinal tefsiri hadislerde, “Hz. Âdem (as) ilk insan, insanlığın babası ve kendi nefsinden yaratılan Hz. Havva (ra) […]

   
 •  
 • Sırat-ı Mustakîm Ahlâkı

  Ethics of the Righteous Way Giriş İnsan; en güzel, en üstün, tam kıvamında yaratılmış bir varlıktır. Mümtaz, şerefli, medenî, nâzik ve nâzenin ve aynı zamanda sosyal varlık olduğundan insaniyete lâyık […]

   
 •  
 • Bediüzzaman'ın Görüşleri Işığında Psiko-sosyal Açıdan Din ve İman

  Religion/Faith from Scientific and Psycho-Social Point of View under the Light of Bediuzzaman’s Thoughts Bu çalışmamızda, genelde dinin, imânın; özelde İslâmiyet'in psiko-sosyal açıdan lüzûmunu; dünya çapında bir mütefekkir olan Bediüzzaman'ın […]

   
 •  
 • Ehl-i Kitapla Diyalog ve Cihad Stratejisi

  The Dialogue With the Book Owners and the Cihad Strategy Kur'an'ın; fıkri, ilmi ve manevi çalışma emri olan cihad ve tebliğ uslûbu azamî derecede nezaket ve nezahet kurallarını ihtiva eder. […]

   
 •  
 • Tanzimattan Günümüze “Türk Müslümanlığı” (Çıkış Kaynağı, Sebepleri, Etkileri ve Neticeleri)

  "Türk Müslümanlığı" mefhumu, özellikle, ihtilâl, darbe veya "resmî-ideolojik süreç ve dayatmaların" yoğun olduğu, demokrasilerin rafa kaldırıldığı veya "derin ve zinde güçler" ile "toplum mühendislerinin" hâkim olduğu devrelerde gündeme gelmektedir. Kimi […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’a Göre Günümüzde Hizmet Metodu-Cihad-ı Mânevî: İrşad ve Tebliğ

  Bugün, gerek ferd, gerek cemaatler, gerekse İslam alemi olarak, merhale kat etmemiz gereken meselelerin başında “İslama hizmet tarzı” gelmektedir. Bu mevzudaki sıkıntıların kaynağı, hiç şüphesiz ki, İslamiyet’e olan uzaklığımızdır. Bunun […]

   
 •