Posts by Cüneyt GÖKÇE

Yrd. Doç. Dr., HRÜ., İlahiyat Fak. Öğrt. Ü., cuneytgokce@harran.edu.tr Bu çalışma, 26–28 Ekim 2007 tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen “Uluslar arası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu”na bir bildiri olarak sunulmuştur.

 
 • Human Values, Societal Peace, Nationality and Nationalism

  The Disease of Dissention Toplumu sarsan ve bireyleri birbirine düşman yapan önemli unsurların başında “tefrika” gelir. İhtilaf gerekçelerini incelediğimiz zaman “yapay” bir takım bahanelerin arkasına sığınıldığını müşahede ederiz. Bu bahaneler […]

   
 •  
 • Kardeşliğin Temel Unsurları

  The Basic Components of Brotherhood 1.Genel Olarak ’Kardeşlik’ Kavramı Aynı anne ve babadan veya ortak değerlere sahip olan kişilere ‘kardeş’ denir. Arapçada ‘ah’ olarak ifade edilen bu kavramın ‘ihve’ ve […]

   
 •  
 • Aile Mutluluğu İçin Bazı Temel İlkeler

  Certain Basic Principles for Happiness of the Family Giriş İslam’ın önemsediği en önemli kurumlardan bir tanesi aile kurumudur. Bu kurumun sağlıklı yürümesi için bir takım temel prensiplerin olduğu muhakkaktır. Bu […]

   
 •  
 • Mevlana’da Hz. Peygamber Sevgisi

  The Love on Prophet by Maulana Mevlana ile ilgili bir takım açıklama ve yorumların; İslamiyet ve Hz. Peygamber göz önünde bulundurulmadan yapılması ve sanki Mevlana’nın, İslam’dan bağımsız biriymiş gibi lanse […]

   
 •