Posts by Mustafa Akça

 
 • Yaban(cı)laşma ve Küçük Sözler‘de Yaban(cı)laşan İnsan Tasvirleri

  Alienation and Descriptions of Alienated Men in Small Words “İnsan olarak yaşayabilmek için kişi insanüstü olmalı” Saint Augustine Yabancılaşma 1. Bıkkınlık, tiksinti, bulantı ve yaşamaya duyulan isteksizliğin de, “esas olandan” […]

   
 •  
 • Hutbe-i Şamiye: “Said Nursi ve Davranışı”

  Hutbe-i Şamiye: Said Nursi and His Attitude Takdim Bediüzzaman Said Nursi’nin Eski Said döneminde yayınladığı ve Şam’da Cami-i Emevî’de, Şam ulemasının ısrarıyla, içinde yüz ehl-i ilim bulunan on bin adama […]

   
 •  
 • Bir Fitnenin Seyir Defteri

  “Medeniyetten istifam sizi düşündürecek!” —Said Nursi Modernizm dediğimiz şey, en kapsamlı bir şekilde materyalizm ve emperyalizmin birkaç asırdır hayatımızı istila eden sistemleşmiş halinden başkası değil. Çok esnek telleri olan şeffaf […]

   
 •  
 • Müslümanca Tavır Alış Üzerine Bir Deneme

  "Sırtındaki akrebi gösteren kardeşine kızılmaz ve kızılmamalı" a. Ülke insanlarının ortak değer yargılarının ve temel birleştirici unsurlarının bir kısım insanların-fırkaların tekeline geçmesi siyasî ve içtimaî işleyişin en önemli müşküllerindendir. Genelde […]

   
 •