Posts by Ümit Alparslan

 
 • Bediüzzaman ve Siyaset

  II. Abdülhamid’den DP dönemine kadar siyasi ve toplumsal değişimlerde yer alan, gözlemleyen, tepki koyup yol gösteren Bediüzzaman’ın siyaset görüşünü “euzubillahimineşşeytani ve’s siyase” ile özdeşleştirmek mümkün müdür? Bu prensip kimler için, […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Batı Medeniyetini mi? Yoksa Başka Bir Medeniyet mi İstiyor?

  Bediüzzaman Cumhuriyeti savunduğu için Batı medeniyetine müştak bir şahıs; kötü yönlerinin alınmaması şartıyla Avrupa medeniyeti savunucusu; ilim ve teknolojisini alma açısından Avrupa medeniyetinden faydalanma yoluyla onun üstünlüğünü kabul eden bir […]

   
 •  
 • Bir Model Olarak Medresetüzzehra Projesi

  Kuruluşları IX. asra kadar giden medreseler, Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk (ö.1092) tarafından sistemli hale getirilmiş ve daha sonra kurulan medreselere model olmuştu. Fıkıh, Kelam, Tefsir, Hadis, Astronomi, Matematik, Fizik gibi […]

   
 •  
 • Neden Türk Müslümanlığı?

  Acaba Türkiye’deki insanlar veya "aydınlar" bir konuyu tezekkür ederken, hür beyinleriyle ulaşabildikleri bilgileri mi değerlendiriyorlar, yoksa, esen yada estirilen rüzgarların çıkış noktası, estirici yönü veya kuvvetine göre saf tutup, taraftarca […]

   
 •