082. Sayı | Bahar 2003 | Evrensel Barışa Çağrı

 
 • Savaşların Gizli Nedeni Toplumsal Narsisizm

  Şiddeti yok eden şiddet, yalanların en alçakçası değilse, Vehimlerin en şairanesi. Her kavganın ezeli mazereti; son kavga olmak. —Cemil Meriç Ele aldığımız konunun (barış) ne kadar canverici olduğunu (canalıcı olan […]

   
 •  
 • Global Amerikan İmparatorluğu ve Global Barış

  I. Giriş 1999 yılında Amerika’ya ilk geldiğim zamanki izlenimlerim Alexis de Tocqueville’nin (1805-1859) Amerika’daki Demokrasi kitabındaki tesbitleriyle paralellik gösteriyordu.1 Türkiye’de 28 Şubat kararlarıyla hürriyetime gelen post-modern darbenin acılarını ruhumda hissederken, […]

   
 •  
 • İslam’ın Evrensel Barışa Katkıları

  Şu anda Bağdat, yanıyor!* Bağdat’ın ateşi yüreklerimizi yakıyor! Yanan yalnız Bağdat değil, tüm İslam dünyası bir yangın yeri gibi. Hâfızalarımıza, daha çok ihtişamı, debdebesi, saltanatı, bin bir gece masalları, neşeleri, […]

   
 •  
 • Harfî Bakış ve Barış

  Barış, sosyal bir sükûnet ve sulh halidir. Bu halin temelini, elindekilerle yetinebilen fertler oluşturur. Sosyal sükûnet halini, ancak ruhen sükûnet halinde olan ve kendi sahiplik ve benlik alanını genişletmek için […]

   
 •  
 • Evrensel Barışa Doğru…

  Kâinatta asıl olan güzellik, düzenlilik ve nizamdır; yaratılmış her şey belli bir ölçü içinde hareket eder ve kendisi için yapılan programa uygun olarak hayatını devam ettirir: Gök cisimleri kendilerine çizilen […]

   
 •