086. Sayı | Bahar 2004 | Said Nursi

 
 • Bediüzzaman Said Nursi'nin İlk İstanbul Hayatına Dair Bazı Belgeler

  Some Documents on the Initial Istanbul Life of Bediuzzaman Bediüzzaman Said Nursi'nin (1878-1960) hayatına dair birçok eser kaleme alınmış olmasına rağmen, belgelere dayanan bir biyografisi henüz yazılamamıştır. Onun hakkında belgelere […]

   
 •  
 • Etnik ve Kültürel Farklılıkların Buluşmasında Türklerin Farkı

  The Difference of Turks About the Meeting of Ethnic & Cultural Differences Asıl meseleye girmeden önce mevzu ile ilgili olarak iki hususu nazara vermekte fayda mülahaza ediyorum. Birincisi; etnik ve […]

   
 •  
 • Şefkat Odaklı İnsan Modeli

  The "Human Model" Focused on the Compassion Giriş Şefkat, sevgi ve aşk kavramları insanın hayatında önemli yeri olan, birbirine yakın gibi görünen fakat birbirinden farklı anlamları ve fonksiyonları olan hayatlı […]

   
 •