122. Sayı | Bahar 2013 | Risale-i Nur’dan Örneklerle Şerh ve İzah

 
 • Risâle-i Nur’dan seçmeler

  Bu durûs-i Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-i imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Bediüzzaman Said Nursî Beşinci Desise-i Şeytaniye […]

   
 •  
 • Siyasal İslâm’ın “Muhafazakâr Demokrat” Söylemi ve Tarihsel Arka Planı

  Giriş Türk siyasetine son 11 yıldır damgasını vuran iktidar partisi Ak Parti’nin, memleket ahvaline dair her söylediği rahatlıkla gündem oluşturmaktadır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan son olarak, Denizli’de üniversite öğrencilerinin kızlı […]

   
 •  
 • Hıristiyan Demokratlar ve Hıristiyan Demokratlığın İlkeleri

  Giriş Hıristiyan demokrat düşüncesi, demokratik ve çoğulcu bir toplumda, İncil’in mesajına, Katolik Kilisesi’nin Sosyal Doktrini’ne ve genel olarak Hıristiyan düşünürlerin fikirlerine uygun bir politikayı yaymayı ve uygulanmaya konulmasını sağlamayı hedeflemektedir. […]

   
 •  
 • Demokratlık ve Arap Baharı

  Interpreting and Explaining Risale-i Nur Neden şerh ve izah? Risale-i Nur Külliyatı kendine özgü bir Kur’ân tefsiridir, ama aynı zamanda bir Kelâm ve felsefe külliyatıdır da. Risalelerde kelâmî-felsefî konular sistematik […]

   
 •