122. Sayı | Bahar 2013 | Risale-i Nur’dan Örneklerle Şerh ve İzah

 
 • Neşrinin 100. Yılında Münazarat Şerhi Denemesi: Metin ve Şerh

  A Trial of Interpretation of “The Debates” at the Centennial of Its Publication Text and Interpretation 4 Relationship Between Goodness and Wronddoing 2.METİN İFADE-İ MERAM VE UZUNCA BİR MAZERET “Yâ […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’dan seçmeler

  Bu durûs-i Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-i imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Bediüzzaman Said Nursî Beşinci Desise-i Şeytaniye […]

   
 •  
 • Siyasal İslâm’ın “Muhafazakâr Demokrat” Söylemi ve Tarihsel Arka Planı

  Giriş Türk siyasetine son 11 yıldır damgasını vuran iktidar partisi Ak Parti’nin, memleket ahvaline dair her söylediği rahatlıkla gündem oluşturmaktadır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan son olarak, Denizli’de üniversite öğrencilerinin kızlı […]

   
 •  
 • Hıristiyan Demokratlar ve Hıristiyan Demokratlığın İlkeleri

  Giriş Hıristiyan demokrat düşüncesi, demokratik ve çoğulcu bir toplumda, İncil’in mesajına, Katolik Kilisesi’nin Sosyal Doktrini’ne ve genel olarak Hıristiyan düşünürlerin fikirlerine uygun bir politikayı yaymayı ve uygulanmaya konulmasını sağlamayı hedeflemektedir. […]

   
 •