122. Sayı | Bahar 2013 | Risale-i Nur’dan Örneklerle Şerh ve İzah

 
 • Hıristiyan Demokratlar ve Hıristiyan Demokratlığın İlkeleri

  Giriş Hıristiyan demokrat düşüncesi, demokratik ve çoğulcu bir toplumda, İncil’in mesajına, Katolik Kilisesi’nin Sosyal Doktrini’ne ve genel olarak Hıristiyan düşünürlerin fikirlerine uygun bir politikayı yaymayı ve uygulanmaya konulmasını sağlamayı hedeflemektedir. […]

   
 •  
 • Demokratlık ve Arap Baharı

  Interpreting and Explaining Risale-i Nur Neden şerh ve izah? Risale-i Nur Külliyatı kendine özgü bir Kur’ân tefsiridir, ama aynı zamanda bir Kelâm ve felsefe külliyatıdır da. Risalelerde kelâmî-felsefî konular sistematik […]

   
 •  
 • Panel

  Some Suggestions on The Interpretation Studies of Risale-i Nur Osmanlı döneminde başta olmak üzere, özellikle kelam alanındaki şerh ve haşiye çalışmalarında dikkat çeken iki husus vardır: ilki, şerh ve haşiye […]

   
 •  
 • Bu Vatanda Şimdilik Dört Parti Var

  An Approach to Risale-i Nur: Exposition Mappingr Giriş Risale-i Nur Külliyatı’ndan istifade edebilmek için hiç şüphesiz onu okumak ve bunu sürekli hale getirmek gereklidir. Ancak bu okuma işlemi bizzat müellifinin […]

   
 •