Posts by Abdülhalim Yener

Dr.

 
 • İsa Aleyhisselam

  Jesus the Christ Hz. İsa (as) kendilerine kitap indirilen dört büyük peygamberden birisidir. Kur'an-ı Kerim'de; "İsa", "Meryem oğlu İsa", "Meryem oğlu Mesih İsa" isim ve unvanlarıyla zikredilmiştir. Hıristiyan inancına göre […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da "Avrupa" Kavramı

  The Consept of "Europe" in Risale-i Nur Avrupa, kıta olarak 10.500.000 km2 yüzölçümüyle tahminen 700 milyon insanı barındırmaktadır. Diğer kıtalara oranla en yoğun nüfusun yaşadığı coğrafyadır. Kilometrekareye yaklaşık 70 kişi […]

   
 •  
 • Son Dönem Osmanlı Ulemasının Meşrutiyet ve Hürriyete Dair Görüşleri

  Osmanlı Devletinin gerileme ve çöküşüne paralel olarak kurtuluş reçetelerinin arttığı ve Osmanlı aydınının bu konuda büyük çaba içinde olduğu bilinmektedir. Özellikle on dokuzuncu yüzyıldan itibaren Batıyı daha yakından tanıma, görme, […]

   
 •  
 • Güzel Sesli Peygamber: Hz. Davud

  İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olan Hz. Davud’a, dört büyük kitaptan biri olan Zebur indirilmiştir. Davud, İbranice’de en çok sevilen kişi, göz bebeği anlamına gelir. Diğer semavi dinlerin kaynaklarında kendisinden uzun uzadıya […]

   
 •  
 • Bir Dönemin Aynası: Köy Enstitüleri

  Eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması, okulsuz köy, öğretmensiz okul bırakmama hedefine, yeni bir asra girmeye hazırlanılan günümüzde bile, ulaşılabilmiş değildir. Çok sayıda okulsuz köyümüz mevcut olduğu gibi, öğretmeni olmayan, tek derslikli […]

   
 •  
 • Ezanın Aslına Çevrilmesi ve Basındaki Yankıları (5-18 Haziran 1950)

  Ezan, ibadete yapılan bir çağrı olarak, Hz. Peygamber (SAV) zamanından bu yana Arapça olarak okunmaktadır. Hz. Peygamber (SAV) döneminde, Bilal-i Habeşi’nin ilk ezanından sonra, değişik toplumlarda değişik makamlar kazanmış ise […]

   
 •