Posts by Adem Ölmez

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi.

 
 • İslam Âleminde Ümidin Yeniden Keşfi: Hutbe-i Şamiye

  Rediscovery of Hope in the Islamic World: Hutbe-i Şamiye İnsanlar, içinde bulundukları toplumların/devletlerin askeri, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarından etkilenmektedirler. Gelişen bir toplumun mensubu olmanın verdiği gurur, fertleri ümit […]

   
 •  
 • İslam’da Hakimiyet Anlayışı ve Meşruiyet Sorunu

  Hz. Peygamber ve Raşid Halifeler dönemindeki teorik ve pratik birikimden, yeterince yararlanıldığını söyleyemeyiz. İslam siyasi düşüncesinin laboratuvarı niteliğinde olan bu dönemdeki pratikler, hilafetin saltanata dönüşmesiyle birlikte unutturulmaya çalışılmıştır. Hatta, içine […]

   
 •  
 • Cemaat-Devlet İlişkisinde Çatışma Olgusu ve Sivil İtaatsizlik

  Batıdan göründüğünün aksine, İslam toplumlarının heterojen bir yapıya sahip oldukları muhakkak. Müslümanların İslamı algılayış biçimlerindeki bu farklılık, bazen bir çalışma unsuru olarak değerlendirilirken, bazen toptancılığa kurban edilerek yok sayılmıştır. Modern […]

   
 •  
 • Osmanlı’dan Türkiye’ye Modernleşme Mücadelesi ve Bediüzzaman

  “Biz müteharrik-i bizzat değiliz, bilvasıta müteharrikiz. Avrupa üflüyor biz burada oynuyoruz. O tenvim ile telkin eder, biz kendimizden hayal edip, asammâne tahribimizde eser-i telkini icra ederiz” —Bediüzzaman Said Nursî Modernleşme, […]

   
 •  
 • Osmanlı Devletinin Son Asrında İslam ve "Usul-ü Meşveret" Tartışmaları

  Klasik dönem aydın ve yöneticileri kendine güveni olan, Devlet-i Âlî’nin başarılarıyla övünen ve Avrupa karşısındaki üstünlüklerini hiç kaybetmeyeceklerine inanan kişilerdi. İkinci Viyana kuşatmasını müteakip ard arda alınan yenilgiler, Osmanlı aydın […]

   
 •