Posts by Hayreddin Karaman

Prof. Dr.

 
 • İslam, Siyaset ve Devlet

  Islam, Politics and State Kur’an-ı Kerim’de siyaseti kavram ve kurum olarak belirleyen ve çerçevesini bize veren (dokuz) anahtar kelime vardır. Bu kelimeler, tevhid, itaat, hilâfet, bey’at, şûra, emir bi’l-maruf nehiy […]

   
 •  
 • Hak ve Ödevin Muhatabı İnsan

  Human Beings as Subject to Right and Duty İnsan Nedir? Kur'ân âyetleri ile bunlara dayalı yorumlardan, mânevî tekâmül yolculuğunu belli noktalara ulaştırmış Allah kullarının tecrübe ve müşâhedelerinden anlaşıldığı üzere insan, […]

   
 •  
 • İslam Kaynaklarında Örtünme

  Giriş Müslümanların takvimine göre Medine’ye hicretten bu yana on dört asrı geride bıraktık. Bu uzun zaman dilimi içinde Müslümanlar Kur’an’ı okudular, Sünnet ve Sîret’in (Hz. Peygamberin açıklamaları ve uygulamalarının) da […]

   
 •  
 • “Dinin Değişmezleri ve Değişenleri Vardır; Değişenler, Allah Teala Böyle Murad Ettiği İçin Değişir; Bizim Canımız İstediği İçin Değil”

  Hayreddin Karaman ile Söyleşi Genel olarak reform, dinin yeniden yorumlanması gibi kavramları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok tekrarlanan bir söz var; değişmeyen tek kural değişimdir, diyorlar. Bu, aslında Allah Tealanın kendisi için […]

   
 •