Posts by Hüdaverdi Adam

Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim

 
 • Bediüzzaman Said Nursi ve Dinler Arası Diyalog

  Bediuzzaman Said Nursi and the Interreligious Dialogue Din, akıl sahiplerini kendi hür iradesiyle akıllarına kapı açıp, iradelerini ellerinden almadan en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilahi bir kanunlar […]

   
 •  
 • Kelam Perspektifinden Genetik Kopyalama

  Konuya girmeden önce klonlama ya da daha bilinen şekliyle kopyalamanın ne olduğunu kısaca hatırlamamız gerekir. Genetik Kopyalama: Bir canlının bütün özellikleri, o canlının her hücresinin çekirdeğindeki genlerinde bulunur. Genlerde canlının […]

   
 •  
 • İslam, Barış ve Spor

  İslam kelimesi barış, güven, esenlik anlamlarına gelen selam kökünden türemiştir. Dolayısıyla İslam dini, çatışma ve gerilim kültürünün yerine barış/uzlaşma kültürünü yerleştirerek özgürlük ve güven ortamını her yerde oluşturmayı amaçlamaktadır. Çünkü, […]

   
 •  
 • İslam’da Müzik Meselesine Toplumsal Bir Bakış

  Bedii zevke yani güzelden hoşlanma zevkine ve selim noksanlardan uzak bir yaradılışa sahip olan her insan, musikiden ve etrafında duyduğu güzel, ahenkli seslerden haz duyar. Hatta musikiden sadece insanlar değil, […]

   
 •  
 • Din Gerçeği ve İrtica Fobisi

  Arapça’da ‘rücu’ mastarından türetilen ‘İRTİCA’ geri dönmek ve geride olanı talep etmek anlamına gelir. Türkçe’de ise bu kelimeye ‘Gericilik’ yani geriye doğru hareket etme anlamı yüklenmiştir. Kur’an-ı Kerim’de irtica, "Onlara; […]

   
 •  
 • Küreselleşmenin Eşiğinde İslâm-Hıristiyan Diyaloğu

  İslâmiyet, kişilerin hak ve hürriyetleri ile topluluğun dirlik ve düzenini dengeye oturtan ve koruyan bir düzendir. İslâm kelimesinin kökü "silm"dir. Silm çobanların azıklarını hayvanların yemesinden korumaları için koydukları yüksek kayadır […]

   
 •  
 • İslam Kelamında Nübüvvet

  Peygamberlik, yani Nübüvvet meselesi kelâmda nakil yoluyla elde edilen “Sem’iyyât” kısmına girer. Din, Peygamber vasıtasıyla insanlığa tebliğ edildiği için Nübüvvet müessesesi üzerine inşâ edilmiştir. İlk dönem kelâm kitaplarında fazlaca bir […]

   
 •