Posts by Murat Çetinkaya

 
 • Küreselleşme: Hayaller, Mitler, Kavgalar

  Popülerleşen, kutuplaşmalara konu olan ve sonunda tartışılamaz kılınan kavramlardan biri küreselleşmedir. Dünyanın giderek küçük bir köy haline geldiğini, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, yaşarsak daha neler göreceğimizi sıklıkla duyuyoruz. […]

   
 •  
 • Etiğin İktidarı – Ahlakın Sürgünü

  “Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey.” N.F.K. Bu yazı modern ve/veya postmodern zamanlarda ahlakın hal-i pür melalini ahlakın özel ve kamusal alandan sürgününü ve yerini etiğin […]

   
 •  
 • Tarihin Yol Ayrımında: Bir İnşa ve İhya Çabası Olarak Tecdid

  “Bizler hiçbir açık kapı kalmayınca dahi geçilecek yerin bulunduğunu bilenlerin, herkesin her taraftan geçilebileceğini zannettiği zamanlarda ise sadece bir geçitin emniyet sağladığını bilenlerin varisleriyiz. Eskilerin en eskisinde ne vardı diye […]

   
 •  
 • Siyasal İslam ya da Kazandıkça Kaybetmenin Dayanılmaz Ağırlığı

  Bir toplumsal mühendislik projesi olarak Siyasal İslam, yakın Türkiye tarihinin en şiddetli ve o derece de baskıcı müdahalesiyle bir anda kazanımlarını kaybetme noktasına geldi. Siyasi iktidarı elde etmeye yönelik çabalarında […]

   
 •  
 • Tüketim Çağında Estetik

  Medeniyetlerin ve çağların zihnimizdeki imajları, onlar hakkındaki çağrışımlarımız çoğunlukla estetik kaygıların ürünü olan sanat eserleri ya da yine aynı kaygıların biçimlendirdiği, somut yaşama ait materyallerdir. İnsanlık tarihindeki devreler ve kadim […]

   
 •