Posts by Şaban DÖĞEN

Araştırmacı - Yazar

 
 • Sa’y-i İnsanî

  Human Work Kâinatta Faaliyet Hakimdir Başımızı kaldırıp baktığımızda, atomdan koca koca kürelere kadar hummalı bir faaliyet ve hareketle karşılaşırız. Bu faaliyet ve hareketin bize işaret ettiği nice gerçekler vardır. “Sa’y, […]

   
 •  
 • Bediüzzaman ve Gönül İnkılabı

  Bediüzzaman and the Revolution of Heart Öteden beri anarşi, terör ve ahlâksızlığın yaygınlaşıp düzenin alt üst olması, barış ve güvenin sarsılması, huzurun kaçması toplumların en büyük dert ve problemleri olagelmiş […]

   
 •  
 • Bediüzzaman ve Anarşi

  Bediuzzaman and Anarchy Anarşi Nedir? Anarşi, hiçbir kayıt altına girmeme, sınır ve otorite tanımama, serserilik ve başıboşluk mânâlarına gelir. Anarşide meşrû düzene karşı çıkma, kargaşa ve yıkıcılığı meslek edinme vardır. […]

   
 •  
 • Farklılıkların Buluşmasında Bediüzzaman Said Nursi'nin Rolü

  The Role of Bediuzzaman Said Nursi at the Crossroads of Differences Birliğe, dirliğe, kardeşliğe, dostluğa, sevgiye, dayanışmaya, kenetleşmeye, barış, saadet ve selamet içinde yaşamaya, tek kelimeyle dünyayı bir nevi Cennete […]

   
 •  
 • Mehdi Üzerine

  Bir gün Avf bin Malik’e Allah Resulü "Çok karanlıklı ve şiddetli bir kısım fitneler gelir. Derken fitneler birbirlerini takip eder. O kadar ki bu Ehl-i Beytimden Mehdî denilen bir zât […]

   
 •