Posts by Senai Demirci

 
 • Risale-i Nur Dili

  Açıklama Bu yazı, İslam Yaşar’ın “Said Nursî Türkçesi” ve Ahmet Turan Alkan’ın ilgili yazıya getirdiği yazı üzerine kaleme alındı. Burada “Risale-i Nur Dili” başlığı altında şimdilik sadece ana hatlarıyla sunmaya […]

   
 •  
 • Siyaset, Sebeb, Şeytan, Şerr

  Siyaset, Risale-i Nur’un ve Risale-i Nur muhataplarının belki de en çok referans gösterdikleri kavram olmakla birlikte, gerek Risale-i Nur metinleri içinde çok farklı ve hatta çelişkili görülen eksenlere oturmakta, gerekse […]

   
 •  
 • Varoluş, Aşk, Bakış

  Risale-i Nur eksenli bir “estetik teorisi” denemesi Hayır/Şer “Bismillah her hayrın başıdır” kelimesi varoluşa ilişkin bir manifesto sayılabilir. Birinci Söz’ün* başını tutan bu cümle, kuruluş şekliyle Risale-i Nur’daki düşünüşünün eksenlerini […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’un Etrafından Risale-i Nur’un İçine

  Metin tahlilleri için bir yöntem önerisi Risale-i Nur, üzerindeki yoğun ve sürekli çalışmalar kadar, etrafındaki derin önyargılar, sorgulanmamış tavırlar ve adı konmamış çekincelerle de biliniyor. Risale-i Nur’a muhatap olanların bu […]

   
 •